Ghi kiếm được lợi nhuận từ 'bán con', Gemadept bão lợi nhuận kỷ lục 1.900 tỷ đồng trong năm 2018

CTCP Gemadept (mã chứng khoán GMD) thông báo báo cáo vốn đầu tư hợp nhất quý 4/2018 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ. Chi tiết, thu nhập thuần đạt 687,3 tỷ đồng, giảm gần 35% so với cùng kỳ năm 2017, trong khi chi phí giá vốn giảm ít hơn, nên lợi nhuận gộp trong khoảng bán hàng và cung cấp phục vụ còn 207,3 tỷ đồng, vẫn giảm 20,9% so với quý 4/2017.

Thu nhập vốn đầu tư bằng người ấy cùng kỳ, chi phí tài chính tăng nhanh. Nhờ chi tiêu bán hàng, chi phí quản lý tổ chức cùng giảm, ngoài ra khoản lợi nhuận từ tổ chức kinh doanh liên doanh liên hiệp trong quý đạt hơn 70 tỷ đồng, gấp gần 2,4 lần cùng kỳ nên những xuất xứ trên dẫn đến lãi trước thuế quý 4 còn 188,3 tỷ đồng. Lãi sau thuế đạt 172,6 tỷ đồng, giảm 16% so với lợi nhuận thực hiện được quý 4/2017.

Ghi nhận lợi nhuận từ bán con, Gemadept bão lãi kỷ lục 1.900 tỷ đồng trong năm 2018 - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2018 thu nhập thuần đạt 2.065,8 tỷ đồng, giảm 33,6% so với năm 2017, trong khi chi tiêu giá vốn giảm đến 41,8% nên lợi nhuận gộp thực hiện được hơn 966 tỷ đồng, còn giảm 6% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu thu nhập của Gemadept, doanh thu trong khoảng hoạt động khai thác cảng đạt hơn 2.300 tỷ đồng, tăng 25,4% so với năm 2017 và chiếm khoảng 86% tổng doanh thu. Mảng logistic chỉ mang về khoảng 382 tỷ đồng, giảm sâu so với năm 2017.

Ghi nhận lợi nhuận từ bán con, Gemadept bão lãi kỷ lục 1.900 tỷ đồng trong năm 2018 - Ảnh 2.

Nhờ khoản doanh thu trong khoảng "bán con" – chủ chốt là việc bán đi 51% vốn tại Tổ chức kinh doanh TNHH CJ - Gemadept Logistics Holdings và 49% vốn tại Công ty TNHH CJ - Gemadept Shipping Holdings và thoái vốn khỏi CTCP Tiếp vận và Cảng quốc tế Hoa Sen – Gemadept, nên thu nhập nguồn vốn trong năm đạt 1.617 tỷ đồng, tăng đột biến so với con số 173 tỷ đồng ghi nhận trong năm lúc trước.

Ghi nhận lợi nhuận từ bán con, Gemadept bão lãi kỷ lục 1.900 tỷ đồng trong năm 2018 - Ảnh 3.

Chi tiêu vốn đầu tư cũng chỉ còn gần 52 tỷ đồng, bằng khoảng 1/3 cùng kỳ cốt yếu do công ti hoàn nhập phòng ngừa giảm giá các khoản đầu cơ nguồn vốn gần 110 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ gần 9 tỷ đồng).

Kết quả, năm 2018 Gemadept báo lãi trước thuế 2.182 tỷ đồng, tăng gấp 3,35 lần so với năm 2017 nhưng cũng chỉ xong xuôi và vượt nhẹ so với kế hoạch 2.130 tỷ đồng lợi nhuận đặt ra cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.900 tỷ đồng, gấp 3,26 lần so với năm 2017. Lãi sau thuế thuộc về cũ rích đông công ti mẹ đạt 1.830 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng căn bản dở dang đến cuối năm gần 2.458 tỷ đồng, trong đó riêng đầu tư vào dự cao su Pacific Peal, công trình Cao su Pacific Lotus và dự án Cao su của Pride, dự án Cảng Nam Đình Vũ.

Ghi nhận lợi nhuận từ bán con, Gemadept bão lãi kỷ lục 1.900 tỷ đồng trong năm 2018 - Ảnh 4.

Tổng của cải tới cuối năm giảm đáng kể 1.340 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, còn 9.950 tỷ đồng. Nợ phải trả 3.400 tỷ đồng, tăng 725 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó vay nợ thuê nguồn vốn ngắn hạn còn 637 tỷ đồng (giảm 77 tỷ đồng so với đầu kỳ), và mượn nợ thuê vốn đầu tư dài hạn tăng 410 tỷ đồng, lên mức 1.630 tỷ đồng.

Đọc thêm BCTC quý 4/2018

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: dat xanh