Hà Tĩnh có tân Phó Bí thư túc trực Tỉnh giấc ủy

Chiều 13/2, dưới sự chủ trì của Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Thức giấc ủy Lê Đình Sơn, Ban Thi hành Đảng bộ tỉnh giấc Hà Tĩnh đơn vị hội nghị lần thứ 29, tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Thường trực Thức giấc ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại hội nghị, Trưởng ban Đơn vị Tỉnh giấc ủy Hà Văn Thạch thông qua tờ trình của BTV Tỉnh ủy giới thiệu đồng minh Hoàng Trung Dũng - Trưởng ban Truyền giáo Tỉnh ủy để bầu đảm nhiệm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh giấc ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trưởng ban Doanh nghiệp Tỉnh ủy Hà Văn Thạch duyệt tờ trình của BTV Tỉnh giấc ủy giới thiệu ông Hoàng Trung Dũng - Trưởng ban Truyền giáo Tỉnh giấc ủy bầu đảm nhiệm Phó Bí thơ Túc trực Tỉnh.

Cũng tại hội nghị, các cán bộ Ủy viên Ban Thi hành Đảng bộ tỉnh đã bắt đầu bỏ thăm bầu chức danh Phó Bí thơ Túc trực Tỉnh ủy.

Kết quả, có 47/47 cán bộ xuất hiện tại hội nghị đã bỏ thăm bầu ông Hoàng Trung Dũng giữ chức phận Phó Bí thơ Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, đạt tỷ trọng 100%.

Ông Hoàng Trung Dũng, sinh ngày: 21/5/1971. Quê quán: xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh giấc Hà Tĩnh.

Ông Hoàng Trung Dũng từng giữ các chức vụ: Bí thơ Tỉnh giấc đoàn Hà Tĩnh; Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phó Bí thơ Túc trực Thành ủy Hà Tĩnh; Chánh Văn phòng Tỉnh giấc ủy; Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh giấc ủy Hà Tĩnh.

Phát biểu sau khi báo cáo kết quả bỏ thăm, ông Hoàng Trung Gan góc ơn sự niềm nở, tin tưởng, phối phù hợp trợ giúp của BCH Đảng bộ tỉnh giấc, BTV Thức giấc ủy trong thời kỳ công việc; cùng lúc hy vọng, thời điểm đến tiếp tục thu được sự niềm nở, trợ giúp của BCH Đảng bộ, BTV Tỉnh ủy để bản thân thi hành tốt nhiệm vụ của mình.

Y Vân

Theo Nhịp sống kinh tế


Đọc thêm: mua dat