Hải quan siết chặt điều hành phân bón nhập cảng để ngăn ngừa trốn thuế

Để ngăn phòng ngừa việc đơn vị lợi dụng chế độ để trốn tránh thuế tự vệ, Tổng cục Thương chính đã chỉ đạo các Cục thương chính tiến hành kiểm tra thực tiễn hàng hóa, lấy mẫu yêu cầu phân tích phân loại với các mặt hàng phân bón NPK nhập cảng.

Một công ty du nhập phân bón đã có công văn gửi đến Tổng cục Hải quan nêu vướng bận bịu đối với những lô hàng du nhập phân bón NPK các loại trong khoảng Trung Quốc về vietnam và đã có kết quả phân tách phân loại.

Tư vấn thắc bận bịu của đơn vị, Tổng cục Thương chính cho nhân thức, tập đoàn này đã thu được phản ảnh về việc một số công ty ăn lận trong việc khai báo hàng hóa để trốn tránh thuế tự vệ đối với mặt hàng phân bón nhập khẩu.

Nhằm ngăn ngừa tình trạng này, Tổng cục Thương chính đã chỉ đạo các Cục thương chính tỉnh giấc, đô thị tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa, lấy mẫu yêu cầu phân tách phân loại hoặc thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với trường phù hợp các mặt hàng nhập cảng có mã số khai báo thuộc một trong các mã số được nêu tại Quyết định 686 của Bộ Công thương nghiệp, được du nhập từ các tổ quốc không thuộc danh sách các nước nhà được vứt bỏ ứng dụng giải pháp tự vệ nhưng lại khai báo thuộc diện được đào thải khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ.

Trong số các mặt hàng nhập khẩu được nêu tại Quyết định 686 thì có các sản phẩm phân bón có chứa một trong các nhân tố có hàm lượng Ni-tơ dưới 7%, Lân dưới 30% và Kali trên 3% sẽ được vứt bỏ khỏi khuôn khổ vận dụng biện pháp tự vệ chính thức.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Hải quan đề xuất các doanh nghiệp nhập khẩu phân bón căn cứ theo hướng dẫn nêu trên để chấp hành các thủ tục theo pháp luật.

Theo Duyên Duyên

VnEconomy


Xem tại: dịch vụ nhà đất