Nguồn vốn Hoàng Huy (TCH) dự định sản xuất 1.200 tỷ đồng trái phiếu biến đổi và khóa room ngoại

Ngày 23/2 đến đây CTCP Đầu cơ Phục vụ Vốn đầu tư Hoàng Huy (mã chứng khoán TCH) sẽ doanh nghiệp Đại hội cũ rích đông bất thường năm vốn đầu tư 2019. Danh sách cổ lỗ đông đã được chốt trong khoảng ngày 14/11/2018. Phiên họp này dự định diễn ra từ 14/12/2018 đương nhiên do lịch công tác đột xuất của ban chỉ huy công ty nên đã bị tạm bợ hoãn và lên tiếng tổ chức lại tham gia lần này.

Nội dung họp nhằm duyệt y việc tạm thời phong tỏa tỷ trọng chiếm hữu chủ đầu tư nước ngoài và duyệt phương án sản xuất trái phiếu chuyển đổi riêng biệt.

Sản xuất riêng biệt 1.200 tỷ đồng trái khoán chuyển đổi

HĐQT công ti dự kiến trình phương án phát triển hiếm hoi tối đa 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Trái khoán có mệnh giá 1 triệu đồng/trái khoán, tương ứng tổng số trái khoán tối đa phát triển 1,2 triệu.

Trái phiếu có thời hạn 3 năm kể trong khoảng ngày phát hành. Giá sản xuất bằng 100% mệnh giá. Lãi suất trái phiếu không quá 7%/năm.

Giá chuyển đổi được xác định bằng bình quân gia quyền trong 15 ngày khiến việc trước ngày ký hợp đồng trao đổi trái phiếu x tỷ lệ chiết khấu. Giao cho cho HĐQT quyết định mức giá chuyển đổi và tỷ lệ chiết khấu thích hợp.

Sau 12 04 tuần kể từ ngày phát triển, người chiếm hữu trái khoán được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số trái khoán mà họ sở hữu. Giá chuyển đổi được vấn đề chỉnh khi công ty phát triển thêm cũ kĩ phiếu, tách cũ rích phần, nhập cổ lỗ phần hoặc phân loại cũ kĩ phần và các sự kiện khác.

Phong tỏa tỷ lệ chiếm hữu của chủ đầu tư nước ngoài về 3,9%

Trong tờ trình về việc phong tỏa tỷ lệ chiếm hữu chủ đầu tư nước ngoài, ban chỉ đạo công ti cho nhân thức để đảm bảo tỷ trọng sở hữu nhà đầu tư nước ngoài luôn ở mức chuẩn y 49% theo qui định sau khi thi hành phương án phát triển trái khoán biến đổi, Tài chính Hoàng Huy cần phong tỏa room ngoại về mức dự định 3,9% từ mức 49% chuẩn y bây giờ.

Tài chính Hoàng Huy (TCH) dự kiến phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và khóa room ngoại - Ảnh 1.

Biến động cổ phiếu TCH trong 1 năm

Tham khảo Tài liệu ĐHCĐ

Nam Hà

Theo InfoNet


Xem thêm: gia dat saigon