Quý 1/2019: Bộ Công Thương bàn giao 5 doanh nghiệp về SCIC

Tại chỉ thị số 03/CT-BCT do Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành ngày 24/1/2019, 5 doanh nghiệp thuộc Bộ phải bàn giao sang SCIC ngay trong quý 1/2019 đã được xác định bao gồm: Tổng công ty thép, Công ty cổ lỗ phần Giao kiếm được kho vận ngoại thương, Công ti cổ lỗ phần Xây dựng và Xuất du nhập tổng thích hợp, Công ty cũ rích phần Nông thổ sản Việt Nam, Công ty cũ rích phần Đầu cơ xây lắp và Nguyên liệu xây dựng.

Theo Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác lãnh đạo, đẩy mạnh cơ cấu lại, bố trí, thay đổi, cổ phần hóa và thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, SCIC sẽ đóng vai trò cần thiết và đảm đang phần lớn việc trong tiến trình này, cùng lúc đòi hỏi các công ty chưa thoái vốn công đoạn 2016 - 2018 sẽ chuyển giao sang SCIC để thi hành thoái vốn, cũ rích phần hóa.

Riêng trong năm 2018, nhờ vào sự chủ động khiến việc với các công ty có thẩm quyền dỡ gỡ khó khăn, vướng bận rộn để đẩy nhanh tiến trình chuyển giao quyền thây mặt chủ chiếm hữu vốn nhà nước, SCIC đã tiếp nhận 30/62 tổ chức. Số còn lại, SCIC đã làm việc với các bộ, ngành, địa phương và đang xây dựng dự thảo biên bản bàn giao đối với từng tổ chức.

Tới nay, những gian truân về chế độ khi thi hành chuyển giao đã được túa gỡ theo qui định tại Nhân tố 7, Thông tư 83/2018/TT-BTC về hướng dẫn chuyển giao quyền thây mặt chủ chiếm hữu nhà nước:  công ty chưa quyết toán vốn lần 2 vẫn có thể thi hành bàn giao về SCIC. Cách đây không lâu, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã có chỉ đạo và SCIC đã có Công văn số 107/ĐTKDV-KHTH ngày 21/1/2019 gửi các Bộ, địa phương để phối thích hợp thực hiện chỉ huy của Thủ tướng Chính phủ theo Chỉ thị 01/CT-Ttg.

Chỉ đạo SCIC cho biết: với mô hình điều hành vốn nhà nước dồn vào một chỗ đang được áp dụng tại SCIC, sau khi thu nạp chuyển giao, SCIC sẽ bắt đầu rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp. Trường hợp cần thiết sẽ chấp hành tái cấu trúc nguồn vốn và hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả chế biến - kinh doanh của công ty, trong khoảng đó tối ưu hóa giá trị phần vốn nhà nước khi khai triển thoái vốn. Các tổ chức trong danh mục của SCIC được phân loại thành từng đội ngũ A (đầu cơ dài hạn), B (đầu tư linh hoạt: cơ cấu lại để bán hoặc bán ngay). Với từng lực lượng công ty, SCIC ứng dụng các giải pháp quản trị phù hợp nhằm điều hành hiệu quả phần vốn nhà nước.

Đồng thời, việc vào vai trò là cổ lỗ đông, tham gia vào các quyết định của tổ chức của SCIC đã và đang bảo đảm giúp cho tổ chức hoạt động hiệu quả. Trong hoạt động quản lý, SCIC tạo thuận tiện cho đơn vị, nhất là trong việc soát xét các lên tiếng nguồn vốn, đưa ra chuẩn mực quản trị tiên tiến và khả năng chuẩn bị tham gia tăng vốn khi doanh nghiệp có phương án tăng vốn hiệu quả.

Cùng với hội đồng quản trị, ban quản lý tổ chức, SCIC hoàn thiện thứ tự, quy chế nội bộ của tổ chức. Quy giễu cợt Người thây mặt của SCIC cùng các dụng cụ hỗ trợ luôn tiện ích khác như Sổ tay chỉ dẫn biểu quyết, Bộ quy tắc quản trị doanh nghiệp, các hội thảo cập nhật chia sớt tri thức, trải nghiệm và kết nối công ty liên tục được SCIC tổ chức nhằm cung cấp cho người đại diện vốn và các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị. SCIC cũng vào vai trò là cầu nối liên kết các đơn vị với nhau để cộng hưởng sức mạnh, nhằm tăng thêm năng lực khó khăn và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Theo Hoài Nam

Vneconomy


Xem thêm: dat xanh