Sau Vinamilk, JC&C tiếp tục đầu cơ lớn tham gia Thaco với mức định giá lên đến 9,4 tỷ đô la

Hội đồng quản trị Công ti cũ kĩ phần Ô tô Trường Hải (THACO) vừa duyệt việc doanh nghiệp bắt đầu lấy ý kiến cổ hủ đông bằng văn phiên bản về việc pháthành cũ kĩ phiếu đơn nhất.

Theo đó, THACO sẽ xin quan điểm cổ đông về việc phát triển 30.304.143 cũ kĩ phiếu cho cổ đông kế hoạch là công ty Jardine Cycle & Carriage (JC&C) (công ty Singapore với người đại diện là ông Cheah Kim Teck) với giá tạo ra là 128.500 đồng/cũ kĩ phiếu. Tổng khối lượng vốn huy động sẽ hơn 3.894 tỷ đồng. Cổ phiếu tạo ra mới sẽ bị hạn giễu cợt chuyển nhượng một năm kể từ ngày chấm dứt đợt chào bán.

Sau khi phát triển, tỷ lệ chiếm hữu của Jardine Cycle & Carriage (JC&C) tại THACO sẽ là 26,57% (so với tỷ trọng chiếm hữu trước đó là 25,23%).

Trước vụ mua bán này, hồi cuối năm 2017, Jardine Cycle & Carriage (JC&C) đã chi thêm 400 triệu USD để tậu tham gia thêm gần 49 triệu cổ lỗ phiếu Vinamilk nâng tổng lượng đầu cơ tham gia Vinamilk lên 1.017 triệu đô la Mỹ để nắm giữ tổng cộng 129,1 triệu cổ lỗ phiếu Vinamilk. JC&C trở thành cũ kĩ đông lớn thứ 3 của Vinamilk. (Tìm hiểu: Tiếp diễn chi thêm 400 triệu đô la Mỹ, khoản đầu cơ của JC&C tham gia Vinamilk đã vượt 1 tỷ đô la Mỹ )

Thời điểm dự kiến tạo ra là trong năm 2019. THACO sẽ thực hiện phát triển ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có báo cáo thu được đầy đủ giấy tờ đạt yêu cầu chào bán cũ kĩ phiếu riêng biệt của THACO.

Dự kiến, THACO sẽ sử dụng số tiền chiếm được nói trên để phục vụ đòi hỏi mở mang chế biến, buôn bán của công ty: bao gồm đầu cơ đóng gói sản phẩm ô tô; đầu tư cơ sở, khu kĩ nghệ, thị trấn; và đầu tư trong ngành nông nghiệp.

Với đợt sản xuất đơn lẻ này, THACO sẽ sửa đổi Vấn đề lệ và đạt yêu cầu tăng vốn Yếu tố lệ. Vốn vấn đề lệ mới của tổ chức kinh doanh sẽ là 16.950 tỷ đồng.

Phương Chi

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: mua dat