Tăng nhanh quản lý sử dụng nhà bình thường cư | MuaBanNhaDat

Theo UBND TP.HCM, nhằm tăng mạnh hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác điều hành, vận hành, sử dụng nhà thông thường cư trên địa bàn TP.HCM, sắp đến Sở Xây đắp tổ chức Hội nghị đánh giá đầy đủ công việc điều hành, điều hành, sử dụng nhà tầm thường cư trên khu vực. Qua đó, xác định trách nhiệm giải quyết mâu thuẫn của từng sở-ngành và UBND quận-huyện; đề ra giải pháp thi hành cũng như kiến nghị sửa đổi, bổ sung những luật pháp còn thiếu, chồng chéo, bất cập trong công tác này;

Song song đó, sẽ chỉ dẫn chủ đầu tư, ban quản trị thông thường cư phân định rõ quy mô sở hữu, sử dụng phổ biến riêng trong nhà tầm thường cư, khác lạ là nơi để xe; song song kiến nghị Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn, thẩm định kiến tạo cơ sở, cấp giấy phép xây đắp có sự phân định rõ quy mô sở hữu, dùng tầm thường riêng trong nhà chung cư.

tang cuong quan ly su dung nha chung cu

Tập đoàn này cũng được giao giải quyết việc chiếm hữu dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà bình thường cư; giải quyết các tranh chấp về kinh phí điều hành vận hành nhà thông thường cư; xác định quy mô sở hữu, dùng bình thường riêng của nhà thông thường cư; nghiệm thu, bình chọn chất lượng xây đắp nhà tầm thường cư…

UBND TP.HCM cũng giao UBND 24 quận-huyện xử lý các tranh chấp, đề đạt, khiếu nại về quản lý, vận hành, sử dụng nhà tầm thường cư trên địa bàn; trong giai đoạn giám định, phê phê duyệt các công trình làm mới, tu sửa tầm thường cư, nhà đất cần bảo đảm các nội dung, quy mô đầu cơ cải tạo, sửa chữa công trình phù hợp với mục tiêu của chương trình "rà soát, kiểm tra, đánh giá bình yên chịu lực, khảo sát; tu bổ, cải tạo thông thường cư, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc chiếm hữu hỗn phù hợp"; bảo đảm tiến độ khai triển xây mới, sửa chữa, làm mới đạt chí ít 50% trong tổng số 474 tầm thường cư hư hỏng trước năm 2020…

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem thêm: dịch vụ bất động sản