Thành phố Hồ Chí Minh: Hăng hái tháo gỡ vướng bận bịu cho doanh nghiệp bất động sản

Hiệp hội BĐS TP.HCM được giao chuỗi hệ thống lại các vướng mắc tầm thường của các đơn vị về đất đai, cấp giấy, tiền sử dụng đất, ký quỹ, tách thửa, cũ rích phần hóa; đồng thời nhận diện các đơn vị BĐS hoạt động không lành mạnh để ngăn chặn, tránh khiến cho tác động thông thường đến môi trường đầu tư của TP.

Sở Xây dựng sẽ Áp dụng công nghiệp tin tức để công khai tiến độ thi hành các công trình BĐS trên khu vực TP; dự kiến đưa vào ứng dụng trước ngày 28/2/2019.

Ông Trằn Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, nghĩ rằng TP.HCM xem sự sản xuất của công ty là phát hành của TP, nên luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị. TP.HCM sẽ công khai các giấy má, từng dự án để doanh nghiệp, người dân nhân thức theo dõi. Những kiến nghị của công ty, Đô thị đã giao các sở ngành đẩy với tốc độ cao tiến độ giải quyết, giao Văn phòng UBND TP theo dõi để lên tiếng cho chỉ đạo TP.HCM.

Phó Chủ toạ Trằn Vĩnh Tuyến, cho biết theo hướng dỡ gỡ của Chính phủ, trong thời điểm tới sẽ không dùng "đất ở", chỉ dùng từ "đất" để xem xét hài lòng đầu tư công trình cho tổ chức. Việc hài lòng đầu cơ dự án được căn cứ vào các nhân tố kiện như quy hoạch xây dựng, quy hoạch dùng đất, dân số, năng lực đơn vị…

Theo ông È cổ Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây đắp, qua rà soát chỉ 25% dự án có đất ở hợp lí còn lại là đất nông nghiệp, nhà xưởng… TP.HCM cũng đã chỉ dẫn ví như công trình đầu cơ có 100% đất ở hợp lí, Sở Xây đắp chú ý thừa nhận chủ đầu tư. Những công trình còn lại Sở Ý tưởnrg - Đầu tư thụ lý. Trong lúc chờ Trung ương lưu ý khắc phục, TP sẽ lưu ý, phê duyệt y 1/500 trước khi thi hành các bước còn lại.

Nam Phong

Theo Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: mua nha