Thấy gì trong khoảng kết quả kinh doanh năm 2018 của 672 đơn vị niêm yết?

Theo thống kê từ Hệ thống FiinPro Platform, StoxPlus, tính tới hết ngày 31/01/2019, đã có 672 đơn vị thông báo công bố vốn đầu tư Quý IV/2018 (chiếm giữ 88,4% vốn hóa trên 3 sàn).

Tổng lãi ròng cả năm 2018 các doanh nghiệp báo cáo đạt khoảng 243.000 tỷ đồng, vững mạnh 18% so với năm 2017. Tuy nhiên, nếu như thải trừ lợi nhuận bỗng biến của VHM (tăng gần 13.000 tỷ đồng lãi) con số nói trên chỉ tăng trưởng 11,8%. Tỷ trọng ROE chung toàn thị trường đạt 14%; giảm so với mức 14,5% của năm 2017; trong khi đó ROA tăng trong khoảng 2,5% lên mức 2,7%.

Có 557/672 doanh nghiệp báo lãi trong năm 2018, đạt tỷ lệ 83% số doanh nghiệp báo cáo. Các doanh nghiệp bổ ích nhuận lớn nhất điển hình là VCB (14.641 tỷ đồng), VHM (14.223 tỷ đồng), GAS (12.102 tỷ đồng), VNM (10.227 tỷ đồng).

Số công ty đã kết thúc lợi nhuận kế hoạch là 307 đơn vị, chiếm giữ 45,7% tổng số doanh  nghiệp báo cáo, trong đó tiêu biểu là GAS (188,3%), MSN (158,4%), VEA (144,1%).

Nhóm các doanh nghiệp lớn mạnh mạnh nhất trong năm 2018 có các mã điển hình: VHM (909,7%), ACB (142,5%), ANV (321,5%), MSR (222,3%).

Ngành BĐS dẫn đầu lớn mạnh lãi với mức tăng 78%, chủ công do lãi đột nhiên biến từ VHM. Nếu ko kể VHM, lợi nhuận toàn lĩnh vực chỉ lớn mạnh 15,6%. Tổng lợi nhuận lên tiếng của 54 doanh nghiệp trong ngành đạt khoảng 36.000 tỷ đồng, tương ứng 83% kế hoạch lợi nhuận toàn lĩnh vực.

Tính riêng lợi nhuận Quý IV/2018, tổng lợi nhuận của ngành nghề đạt 11.915 tỷ đồng, vững mạnh 103,7% so với Quý IV/2017. Các mã có ích nhuận Quý IV cao nhất là VHM (2.347 tỷ đồng), NVL (1.859 tỷ đồng), VIC (1.638 tỷ đồng).

Năm 2018, ngành nghề bất động sản có sự phát triển khá đồng đều giữa các thị phần khi lãi mảng bất động sản công nghệ lớn mạnh 65%, BĐS dân cư tăng 88%, văn phòng cho thuê tăng 84%. ROE toàn ngành cải thiện trong khoảng mức 9,7% lên 11,3% khi mà ROA tăng từ 3,2% lên 4,4%.

Thấy gì từ kết quả kinh doanh năm 2018 của 672 doanh nghiệp niêm yết? - Ảnh 1.

Đối với lĩnh vực Ngân hàng, mặc dù có tín hiệu giảm tốc nhưng vẫn tăng trưởng lợi nhuận bình quân 32% trong năm 2018, cao thứ hai trong các đội ngũ ngành nghề. Hiện đã có 16/17 nhà băng niêm yết thông báo số liệu với tổng lợi nhuận đạt 65.800 tỷ đồng, đạt 102,1% số kế hoạch.

Trong Quý IV/2018, có đa dạng Nhà băng báo lỗ hoặc tăng trưởng âm như CTG (lỗ 687 tỷ đồng), EIB (lỗ 247 tỷ đồng), BID (giảm 36% cùng kỳ 2017), LPB (giảm 45%). Tổng Lợi nhuận Quý IV/2018 toàn ngành nghề đạt 16.916 tỷ đồng, chỉ phát triển 13% so với Quý IV/2017.

Tính riêng doanh thu lãi thuần Quý IV/2018 của ngành đạt 44.587 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,2% so với Quý IV/2017 và giảm 6,2% so với Quý III/2018. Trong kỳ CTG chỉ đạt doanh thu lãi thuần 572,5 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với mức 7.507 tỷ đồng của Quý III/2018.

Dư nợ cho mượn khách hàng của 16 nhà băng trên đạt 4,16 triệu tỷ đồng, tăng 13,5% tính trong khoảng đầu năm nhưng chỉ tăng 1,7% so với cuối QIII/2018.

Đối với ngành Dầu khí, tổng lợi nhuận chỉ đạt 5.185 tỷ đồng, sụt giảm 43% so với năm 2017. Nguồn gốc chủ đạo do 2 mã BSR và OIL với mức sụt giảm lãi tương ứng 53% và 28%.

Đây là 2 mã IPO trong năm 2018, ví như loại 2 mã BSR và OIL, lợi nhuận toàn lĩnh vực vẫn phát triển 35% với sự đóng góp của PVD (tăng 315%) và PVS (tăng 28%). ROE ngành nghề Dầu khí sụt giảm từ 12,6% năm 2017 về mức 7,5% năm 2018. Tương tự ROA cũng sụt giảm từ 6,6% về mức 4,3%.

Đối với ngành nghề Xây dựng & Nguyên liệu, tổng lãi 10.683 tỷ đồng, sụt giảm 26% so với năm 2017 và chỉ đạt 79% ý tưởnrg năm. Dẫn đầu về hạn độ sụt giảm lợi nhuận là CII với mức giảm tương ứng 78% và 94%. Trong năm CII chỉ đạt 86 tỷ đồng lãi so với mức 1.514 tỷ đồng năm trước.

Theo Hồng Quân

BizLive


Xem nhiều hơn: bds