Thủ tướng duyệt khuông lãi suất vay tậu nhà ở xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Sườn lãi suất cho mượn khuyến mãi tại Ngân hàng Chế độ phường hội đối với các đối tượng sắm, thuê tìm nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc làm mới, sữa chữa nhà để quá trình 2019 - 2020.

Theo đó, Thủ tướng quyết định lãi suất cho mượn đối với các trường hợp trên không thấp hơn lãi suất cho mượn cung cấp hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà đất đối với hộ có điều kiện kinh tế eo hẹp theo chuẩn có điều kiện kinh tế eo hẹp công đoạn 2011 - 2015 và không vượt quá lãi suất cho vay ưu đãi của các doanh nghiệp nguồn hỗ trợ do Nhà nước chỉ định để sắm, thuê, thuê tậu nhà đất thị trấn hội.

Xây đắp mới hoặc làm mới, sửa chữa nhà để ở theo luật pháp của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và điều hành nhà ở thị trấn hội.

Theo quy định hiện hành áp dụng trong 2018, mức lợi nhuận suất cho mượn giảm giá của các tổ chức nguồn đầu tư do nhà nước chỉ định đối với dư nợ của các khoản cho vay để tậu, thuê, thuê sắm nhà ở phường hội; xây đắp mới hoặc làm mới, tu sửa nhà để ở theo qui định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về sản xuất và quản lý nhà đất thị trấn hội là 5%/năm.

Theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, đối tượng được mượn tiền ưu đãi để sắm, thuê, thuê sắm nhà ở phường hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là đối tượng quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Nhân tố 49 của Luật Nhà ở.

Bao phủ gồm: Người có công với cách mệnh theo quy định của luật pháp về khuyến mại người có công với cách mạng; người doanh thu thấp, hộ có năng lực tài chính thấp, cận có điều kiện kinh tế eo hẹp tại khu vực thị trấn; người lao động đang làm việc tại các tổ chức trong và ngoài khu công nghệ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn khoa học, quân nhân giỏi, công nhân trong tập đoàn, đơn vị thuộc công an dân chúng và quân đội quần chúng; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, nhân viên.

Các đối tượng trên được vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường thích hợp đối tượng mua hàng có yêu cầu mượn với thời hạn thấp hơn thời hạn cho mượn tối thiểu thì được thỏa thuận với nhà băng về thời hạn cho vay thấp hơn.


Xem nhiều hơn: mua dat