Tổ chức Việt đầu cơ 1,25 triệu đô la Mỹ ra nước ngoài trong tháng 1/2019

Giả dụ tính thêm một công trình nhân tố chỉnh vốn đầu tư thì đơn vị Việt Nam đã đầu cơ ra ngửng ngoài 1,25 triệu đô la trong 04 tuần 1/2019.

Báo cáo từ Bộ Chiến lược và Đầu tư cho biết, trong bốn tuần 1/2019 đã có 4 dự án của tổ chức vietnam được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu ra nước ngoài, với tổng vốn đầu tư là 1,05 triệu USD.

Trong đó có 2 dự án thuộc ngành bán buôn bán lẻ với tổng vốn đầu cơ là 600 nghìn USD, chiếm giữ 47,9% tổng vốn đầu tư.

Hai công trình còn lại thuộc ngành hoạt động chuyên môn công nghệ công nghệ và thông tin và truyền thông.

Các nước nhận đầu cơ của Việt Nam trong tháng 1/2019 là Singapore, Phần Lan, Nhật Bạn dạng và Hoa Kỳ.

Cũng trong 04 tuần 1/2019 đã có một dự án điều chỉnh vốn đầu cơ với vốn đầu tư Việt Nam gia tăng là 200 nghìn USD

Tương tự, tính bình thường trong 04 tuần 1/2019, tổng vốn đầu cơ vietnam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 1,25 triệu đô la.

Ở chiều ngược lại, theo thông báo của Bộ Ý tưởnrg và Đầu cơ, tính đến ngày 20/1/2019, Việt Nam đã chiếm được 805 triệu đô la trong khoảng 226 công trình của các nhà đầu tư nước ngoại, tăng 81,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Bên cạn đó, có 72 lượt công trình đạt yêu cầu vấn đề chỉnh vốn đầu cơ với tổng vốn đăng ký ngày càng tăng 340,2 triệu đô la, bằng 74,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Cũng trong tháng 1/2019, có 489 lượt góp vốn, tậu cổ lỗ phần của chủ đầu tư nước ngoài với tổng trị giá vốn góp 761,8 triệu đô la, tăng 114% so với cùng kỳ 2018.

Tính thông thường trong bốn tuần 1/2019, tổng vốn hoàn thành thủ tục cấp mới, tăng thêm và đầu tư sắm cổ hủ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 1,9 tỷ USD, tăng 51,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Duyên Duyên

Vneconomy


Tham khảo thêm: gia dat saigon