TP.HCM: Lập mới quy hoạch sản xuất kinh tế - phường hội TP công đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Trước mắt, Sở được giao hoàn chỉnh nhị dự thảo Quyết định thành lập Ban Lãnh đạo và Ban Quản lý Dự án quy hoạch tạo ra kinh tế - thị trấn hội TP.HCM công đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hoàn chỉnh dự thảo Chiến lược thi hành công trình quy hoạch tạo ra kinh tế - thị trấn hội TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn tới năm 2045.

UBND TP.HCM sẽ có chỉ huy đối với các nội dung quy hoạch lĩnh vực đã và đang thực hiện trên khu vực, dịch vụ cho việc lập mới quy hoạch sản xuất kinh tế - phố hội TP.HCM công đoạn 2021 - 2030, góc nhìn tới năm 2045.

Theo UBND TP.HCM, các mục tiêu phát triển tới năm 2045 bao gồm nội dung:

TP.HCM sẽ khắc phục triệt để tình trạng ngập nước khi mưa có cường độ tí hon hơn 120mm/3 giờ và triều cường đến 1,7m; tăng tỷ trọng sử dụng năng lượng mặt trời lên 25% - 30% tổng công suất tiêu thụ điện của TP.HCM; hạn dè bỉu thất thoát và sử dụng dành dụm khoáng sản trong cơ sở vật chất công nghệ như nước, đất, năng lượng và cây cỏ.

Phát triển môi trường thành phố TP.HCM cần dành đầu tiên để ý giảm thiểu các tác động của chuyển đổi khí hậu, nước biển dâng và khả năng ngập lụt; hạn chế giễu mở rộng phát hành đô thị trên diện rộng, khác biệt tại các khu vực chịu tác động của chuyển đổi khí hậu; hạn chế nhạo biến đổi đất nông nghiệp diện tích lớn; chú tâm xác định phương hướng cải tạo và tái sản xuất các khu vực thị trấn hiện hữu.

Việc phát hành đô thị tích thích hợp với chuỗi hệ thống giao thông công cộng (TOD), theo đó xác định phương hướng tạo ra thị trấn mật độ cao, liên minh các công dụng khác biệt bao quanh các nhà ga giao thông công cộng sức chở lớn.

Sinh ra các hạt nhân của các trọng điểm: trọng tâm tri thức, y tế, văn hóa, giáo dục của vùng thị trấn và các hạt nhân của các khu thị trấn mới.

Dần dần hoàn thiện hệ thống hạ tầng gắn kết vùng giữa TP.HCM và các địa phương lân cận, cũng như kết nối giữa các khu vực không giống nhau của TP.HCM…

Nam Phong

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: bat dong san