Tranh chấp ở phổ biến cư tình tiết phức hợp | MuaBanNhaDat

HoREA nghĩ là, tình trạng mâu thuẫn ở tầm thường cư tại địa bàn TP.HCM đang có thiên hướng tăng thêm và tình tiết càng ngày càng phức tạp. Hiệp hội kiến nghị cách thức khắc phục triệt để điều trên, ngăn trạng thái tranh chấp ở bình thường cư trở thành điểm nóng năm 2019.

HoREA liệt kê 6 nội dung mâu thuẫn ở thông thường cư, bao gồm:

  1. Việc bàn giao, quản lý, dùng quỹ bảo trì thông thường cư, quỹ thu phí điều hành vận hành bình thường cư;
  2. Về sở hữu thông thường, sở hữu riêng;
  3. Về chất lượng nhà cửa;
  4. Về quản lý, khai thác, kinh doanh bãi giữ xe, các không gian có thể sinh lợi, phòng sinh hoạt tập thể;
  5. Về an ninh phòng cháy chữa cháy;
  6. Về đại hội bình thường cư, hội nghị bình thường cư bầu ban quản trị chung cư và chất lượng hoạt động của ban quản trị…

Để khắc phục các mâu thuẫn ở tầm thường cư, HoREA buộc phải sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 và Thông tư 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về Quy dè bỉu quản lý, sử dụng nhà thông thường cư, nhằm hoàn thiện các hình thức về:

  • Doanh nghiệp đại hội phổ biến cư, hội nghị chung cư bầu Ban quản trị có năng lực, có nghĩa vụ đối với cư dân tầm thường cư;
  • Cần luật pháp chủ trương mục của Ban quản trị bình thường cư phải có tối thiểu 02 người trong Ban quản trị;
  • Cương quyết thi hành cưỡng nhạo báng bàn giao quỹ bảo trì thông thường cư theo luật pháp của qui định.

tranh chap o chung cu dien bien phuc tap

Đồng thời đó, bổ sung pháp luật Ủy ban quần chúng. # cấp phố nhập cuộc hội nghị nhà thông thường cư thường niên, và chịu bổn phận hòa giải hoặc giải quyết lúc đầu các tranh chấp xảy ra tại phổ biến cư, từ đó tăng mạnh vai trò và bổn phận của Ủy ban quần chúng. # cấp thị trấn trên địa bàn.

Ngoài việc bảo đảm chất lượng các trang trang bị PCCC, tập đoàn tính năng có can hệ cần coi trọng công tác huấn luyện và công ty diễn tập các thao tác, kỹ năng thoát hiểm, cứu hộ, sử dụng trang vũ trang PCCC cho dân cư tại chung cư, dưới sự hướng dẫn của Tổ chức PCCC và sự nhập cuộc của Ủy ban quần chúng. # cấp phố. Thêm vào đó, cần triển khai giáo dục kỹ năng thoát hiểm, cứu hộ trong các chương trình ngoại khóa ở các ngành học.

HoREA cho rằng, việc hoàn thiện Quy chế giễu quản lý thông thường cư theo quy định của Bộ Xây dựng là cực kì cấp thiết để góp phần giải quyết tranh chấp ở phổ biến cư và đáp ứng đòi hỏi của thực tại cuộc sống.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem thêm: dịch vụ bất động sản