Hầu hết ngân hàng thương nghiệp cũ kĩ phần phải niêm yết trước 2020 - VnExpress Kinh Doanh

Hiện mới có 17 trong số 31 nhà băng thương nghiệp cổ lỗ phần đang niêm yết, đăng ký đàm phán trên sàn HoSE, HNX và UPCoM.

Theo đề án Cơ cấu lại hoạt động mua bán chứng khoán và thị trường bảo hiểm tới năm 2020 và xác định phương hướng đến năm 2025, Thủ tướng yêu cầu đến hết năm 2020 sẽ có 100% ngân hàng thương nghiệp niêm yết và đăng ký đàm phán chính thức nhằm mục tiêu đa dạng cơ sở hàng hoá cho thị trường chứng khoán.

Tới cuối bốn tuần 6/2018, có 31 nhà băng thương mại đang hoạt động nhưng chỉ 17 tổ chức đã niêm yết và đăng ký giao dịch chính thức. Trong số này có 11 nhà băng niêm yết trên sàn HoSE, 3 nhà băng niêm yết trên sàn HNX và 3 ngân hàng đạt yêu cầu thương lượng trên sàn UPCoM.

Thủ tướng giao Bộ Vốn đầu tư chủ trì thực hiện nhiệm vụ này, song song phối hợp với Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư chỉ dẫn về chứng khoán hoá các khoản nợ, hướng dẫn nhà băng thương nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ trên hoạt động mua bán chứng khoán phái sinh, đẩy mạnh giám sát luồng vốn giữa thị trường chứng khoán và tiền tệ, vốn đầu tư đầu cơ nước ngoài...

Nhà băng Nhà nước cũng được yêu cầu tăng nhanh thanh tra, giám sát đối với các tập đoàn tài chính – nhà băng, các đàm phán tài chính và dòng lưu chuyển vốn giữa các đơn vị nguồn hỗ trợ và buôn bán chứng khoán...

Bên cạnh đó, nhằm cải thiện tính sáng tỏ và chất lượng hàng hoá trên hoạt động mua bán chứng khoán, Thủ tướng chỉ huy các tổ chức liên quan thúc đẩy kế hoạch cũ rích phần hoá và thoái vốn nhà nước quá trình 2017-2020 được phê ưng chuẩn trước đây. song song, xây dựng con đường cong lãi suất chuẩn trên hoạt động mua bán vốn đầu tư, phát triển trái phiêu xanh để huy động vốn phục vụ tạo ra kinh tế bền vững, tìm hiểu kĩ năng tạo ra các item trái khoán mới như trái khoán có lãi suất thả nổi, trái phiếu gắn với chỉ số lạm phát...

Đề án tái cơ cấu hoạt động mua bán chứng khoán và bảo hiểm đến năm 2020, xác định phương hướng tới 2025 được đề ra nhằm mục tiêu đưa chứng khoán biến thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn cần thiết cho nền kinh tế, xây dựng cơ cấu có lí giữa thị trường tiền tệ và hoạt động mua bán vốn, giữa trái phiếu và cũ rích phiếu, cung cấp tích cực giai đoạn cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và xúc tiến sản xuất khu vực kinh tế cá nhân.

Phương Đông


Xem thêm: dịch vụ nhà đất