Quảng Ngãi bổ nhậm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở

Chiều 8/3, Phó Chủ tịch Túc trực UBND thức giấc Nguyễn Tăng Bính chủ trì lên tiếng và trao các quyết định của Chủ toạ UBND tỉnh giấc về việc tiếp nhận, bổ dụng và kéo dài thời gian giữ chức phận đối với cán bộ các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Vốn đầu tư và Trường Cao đẳng vn - Hàn Quốc - Quảng Ngãi.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giấc Quảng Ngãi quyết định: Hấp thụ ông Nguyễn Xuân Mến, nguyên Phó trưởng Ban chuyên trách Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh giấc, cắt cử đến nhận công việc tại Sở Y tế và bổ nhậm đảm nhiệm Giám đốc Sở Y tế thức giấc Quảng Ngãi, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 08/3/2019 đến ngày 8/3/2024.

Bổ dụng ông Nai lưng Sỹ, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, đảm nhiệm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi, thời hạn bổ nhậm là 5 năm kể từ ngày 8/3/2019 tới ngày 8/3/2024.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tưởng Duy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi, đảm nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng vn - Hàn Quốc - Quảng Ngãi, thời hạn bổ dụng là 5 năm kể từ ngày 8/3/2019 tới ngày 8/3/2024.

Kéo dài thời gian giữ chức phận Phó Giám đốc Sở Nguồn vốn Quảng Ngãi đối với ông Đặng Xuân Đồng, có thời hạn từ ngày 7/11/2018 đến thời gian đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Hồng Vân

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem nhiều hơn: dat xanh