Tp.HCM có 105 bình thường cư đang tranh chấp

Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) cho nhân thức, tình hình mâu thuẫn tại các nhà phổ biến cư đang có biểu hiện ngày càng tăng do khuynh hướng phát triển ngày càng nhiều nhà bình thường cư và do các tầng lớp quần chúng. # đô thị đang có thiên hướng chọn sinh sống tại căn hộ chung cư. 

Hiện, trên toàn Tp.HCM có khoảng 105 chung cư đang có mâu thuẫn ở các hạn độ không giống nhau, trong đó, có 9 tầm thường cư có mâu thuẫn gay gắt, phức tạp.

Để xảy ra mâu thuẫn có phổ thông căn nguyên như một vài chủ đầu tư, cư dân không đóng góp kinh phí bảo trì theo quy định của Luật Nhà ở năm 2005; chủ đầu tư không bàn giao quỹ bào trì cho ban quản trị bình thường cư theo qui định pháp luật. 

Tranh chấp giữa chủ đầu tư và ban quản trị nhà thông thường cư về việc đóng kinh phí điều hành nhà chung cư đối với phần quy mô thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư; tranh chấp giữa nhà đầu tư và dân cư về mức thu kinh phí vận hành nhà tầm thường cư…

Dường như còn sinh ra mâu thuẫn về phần sở hữu trong chung cư, chất lượng xây đắp phổ biến cư, thiết bị phòng cháy chữa cháy, vài nhà đầu tư không bàn giao nhà đúng tiến độ, không khiến cho sổ đỏ kịp thời cho khách hàng nhà. Nhà đầu tư thế chấp căn hộ và công trình cho ngân hàng mà không giải chấp, không được người dùng nhà đồng ý.

Từ thực trạng đó, HoREA kiến nghị Bộ Xây đắp để ý, chỉ đạo khắc phục về bổn phận nộp kinh phí bảo tri đối với các chung cư được xây đắp trong thời kỳ thực hiện Luật Nhà ở 2005; thi hành cưỡng dè bỉu buộc chủ đầu tư phải bàn giao quỹ bảo trì cho Ban Quản trị.

HoREA yêu cầu luật pháp ngặt nghèo nghĩa vụ của chủ đầu tư phải bàn giao nhà, khiến sổ đỏ cho người mua nhà đúng cam kết theo hợp đồng; giải quyết nghiêm trường phù hợp chủ đầu tư thế chấp căn hộ và dự án cho ngân hàng mà không giải chấp, không được người dùng nhà đồng ý.

HoREA cũng yêu cầu sửa đổi Khoản 1.b Điều 108 Luật Nhà ở qui định "Đối với căn hộ, phần diện tích khác trong nhà phổ biến cư mà nhà đầu tư giữ lại không bán, không cho thuê sắm hoặc chưa bán, chưa cho thuê sắm tính đến thời điểm bàn giao đưa nhà chung cư vào sử dụng, trừ phần diện tích thuộc sở hữu tầm thường thì nhà đầu tư phải đóng 2% trị giá căn hộ, phần quy mô giữ lại; phần trị giá này được tính theo giá bán căn hộ có giá cao nhất của nhà chung cư đó" theo hướng tính đúng giá trị của phần quy mô mà chủ đầu tư còn giữ lại hoặc chưa bán được.

Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành tiêu chuẩn thiết kế, quy mô tối thiểu căn hộ nhà thông thường cư thương mại. Hiệp hội kiến nghị chuẩn y căn hộ thương nghiệp có diện tích tối thiểu 25 m2 tương đương diện tích tối thiểu căn hộ nhà ở xã hội; và sớm ban hành quy chuẩn về loại hình shophouse, officetel, serviced apartment trong khối nhà phổ biến cư.


Xem tại: gia nha dat