Eximbank: Sự cố tiền gửi “bốc hơi” làm cho lãi nhân tố chỉnh giảm 52% năm 2018

Nhân tố chỉnh lãi giảm 52% năm 2018

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu vn ( Eximbank - mã EIB) vừa lên tiếng tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018.

Theo đó, năm qua hoạt động của Eximbank đối mặt với rất nhiều gian truân, thử thách chưa từng có trong lịch sử sản xuất.

Xong xuôi năm 2018, tổng của nả của Eximbank đạt 152.652 tỷ đồng, xong xuôi 85,8% kế hoạch, tăng 2,2% so với năm 2017. Huy động vốn đạt 118.694 tỷ đồng, hoàn thành 80,2% kế hoạch, tăng 1,7% so với năm 2017.

Tổng dư nợ cấp nguồn hỗ trợ đạt 104.118 tỷ đồng, hoàn thành 91,7% kế hoạch, tăng 2,7% so với năm 2017. Tỷ trọng nợ xấu là 1,85%, giảm so với năm 2017 là 2,27%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.731 tỷ đồng. Theo Eximbank, lợi nhuận trước thuế chiến lược năm 2018 trình ĐHĐCĐ không bao gồm: Chi tiêu ngừa không may tiền gửi, khi lập kế hoạch năm 2018 nhà băng chưa có cơ sở vật chất pháp lý (phán quyết của Toà án) để đưa tham gia chiến lược chi phí của năm và Chi phí phòng ngừa không may nguồn hỗ trợ bổ sung đối với nợ đã bán cho VAMC.

Vì thế, Eximbank có phần yếu tố chỉnh lợi nhuận trước thuế còn 827 tỷ đồng, do đã trích lập trái phiếu VAMC và rủi ro vốn đầu tư 904 tỷ đồng.

Eximbank: Sự cố tiền gửi “bốc hơi” khiến lợi nhuận điều chỉnh giảm 52% năm 2018 - Ảnh 1.

Lợi nhuận trước thuế của Eximbank điều chỉnh sau rủi ro vốn đầu tư - Nguồn: EIB.

 

Các chỉ số an ninh hoạt động năm 2018 đều được đảm bảo. Cụ thể, tỷ lệ vốn đầu tư ngắn hạn dùng cho mượn trung, dài hạn gần 34%. Hệ số bình an vốn tối thiểu (CAR) đạt 15%. Tỷ trọng dư nợ cho mượn so với tổng tiền gửi gần 77%.

Theo Eximbank, năm 2018 nhà băng đã bị ảnh hưởng của sự việc tiền gửi “bốc hơi” dẫn đến sự cô động của tài chính huy động, do đó, tăng trưởng tín dụng bị kiềm chế và chỉ tăng 2,7% so với năm 2017, trong đó dư nợ bán lẻ tăng trưởng 16%, cho vay sắm sửa giảm 9,7%.

Bên cạnh việc item truyền thống bị tác động và tụt giảm, Eximbank cũng tăng nhanh kiếm tìm lãi từ các hoạt động thu ngoài nguồn đầu tư, như: đầu cơ chứng khoán, buôn bán ngoại tệ, bảo hiểm… để nâng tổng thu nhập. Trong đó, doanh thu từ phục vụ tăng 4,8%, thu nhập từ buôn bán ngoại hối hận tăng 18,1%.

Năm 2018, Eximbank tiếp tục tái cấu trúc nhà băng với dự án “New Eximbank” để biến thành nhà băng TMCP hàng đầu tham gia năm 2020.

Thi hành nghiêm kết luận thanh tra

Theo Eximbank, nhà băng đã nghiêm túc chấp hành việc giải quyết, biên tập các kiến nghị của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tại Kết luận thanh tra. Tính đến ngày 18/2/2019, Eximbank đã chấp hành chỉnh sửa được 401/425 kiến nghị của Đoàn Thanh tra, tỷ trọng đạt 94%. Theo đó, Eximbank còn tiếp tục chỉnh sửa 24/418 kiến nghị, tỷ lệ 5,65%.

Trong đó một số nội dung kiến nghị của Thanh tra NHNN mà Eximbank đã thi hành đến nay: Thu hồi được trên 20 tỷ đồng bạc thù lao của HĐQT, Ban giữ vững trên tổng số tiền gần 81 tỷ đồng; Công trình hội sở tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm (quận 1, TP.HCM), Eximbank đã ký phù hợp đồng dịch vụ thuê công ti Savills Việt Nam tư vấn và tậu chủ đầu tư cho dự án.

Về thoái vốn đối với khoản đầu tư tham gia cũ rích phiếu STB (ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín), Eximbank đã hoàn tất việc thoái vốn trong khoảng tháng 01/2018.

Năm 2019, dự định lãi trên 1.000 tỷ đồng

Eximbank: Sự cố tiền gửi “bốc hơi” khiến lợi nhuận điều chỉnh giảm 52% năm 2018 - Ảnh 2.

Năm 2019, Eximbank dự kiến lớn mạnh nguồn đầu tư 11%. Tổng vận động vốn tăng 21%, tổng tài sản tăng 18,6% so với năm 2018.

Ngân hàng cũng dành tới 2.000 tỷ đồng lãi trước thuế cho khoản ngừa trái khoán VAMC. Thành ra, lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.077 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2018.

Theo Lan Anh

Bizlive


Xem thêm: mua nha