Fitch xếp hạng tín nhiệm của Tổng công ty Truyền vận chuyển điện - VnExpress Kinh Doanh

Tổng công ti Truyền chuyển vận điện đất nước (EVNNPT) được xếp hạng tín nhiệm ở mức BB+ với triển vọng ổn định.

Theo xếp hạng tín nhiệm của EVNNPT vừa được Fitch Ratings báo cáo, đơn vị này đạt xếp hạng tạo ra nợ ngoại tệ dài hạn ở mức BB với "triển vọng định hình" và xếp hạng tín nhiệm với nợ không bảo đảm có ưu tiên trả trước mức BB. Xếp hạng của EVNNPT tương ứng với xếp hạng tổ chức kinh doanh mẹ - Cơ quan Điện lực vietnam (EVN).

Xếp hạng tín nhiệm độc lập của EVNNPT được xác lập trên hạ tầng tổng công ty giữ vai trò độc quyền chi phối thị trường trong ngành truyền chuyển vận điện của Việt Nam; mức độ rủi ro thấp về giá ... Nhờ đó công ty này sẽ tăng thêm doanh thu và lãi; kĩ năng san sẻ không may với đối tác và các khoản phải thu lành mạnh.

Ông Ousmane Dione - Giám đốc Non sông WB tại vietnam nghĩ rằng, sau EVN, việc xếp hạng tín nhiệm tích cực sẽ giúp EVNNPT tiếp xúc các tài chính thương nghiệp mới không có bảo lãnh của Chính phủ, để có thêm các đầu cơ mới nhằm giải quyết các khó khăn của chuỗi hệ thống truyền vận tải điện trong tích phù hợp và phát hành nguồn năng lượng điện gió, mặt trời.

Theo tính toán, mỗi năm EVNNPT cần 700-800 triệu đô la đầu tư các hạng mục truyền vận tải điện theo quy hoạch phát hành điện 7. Năm 2019, doanh nghiệp này có kế hoạch khởi công 33 dự án lưới điện truyền tải, trong đó có 3 dự án 500kV và 30 dự án 220kV và xong xuôi, đưa vào điều hành 47 công trình... với tổng giá trị 19.500 tỷ đồng.

Tháng 6 năm ngoái, tổ chức kinh doanh mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng được Fitch xếp hạng nhà phát hành nợ mức BB với "cảnh xa bất biến" về mượn nợ dài hạn bằng ngoại tệ. Thứ hạng này của EVN tương thích với hệ số tín nhiệm đất nước của Việt Nam, ý tưởnrg vững bền vốn đầu tư của EVN được WB cung cấp.

Anh Minh


Có thể bạn quan tâm: dat xanh