HAGL Agrico (HNG) đặt mục tiêu có lợi nhuận trăm tỷ sau khi lỗ lớn năm 2018

HAGL Agrico (HNG) cũng dự kiến doanh nghiệp ĐHĐCĐ thường niên tham gia ngày 26/4 đến, nội dung duyệt chiến lược sản xuất sản phẩm và đầu tư năm 2019 với các nội dung chủ đạo như sau:

Thứ nhất, ý tưởnrg đóng gói sản phẩm năm nay dự định sẽ đạt mức thu nhập thuần 4.775 tỷ đồng, chủ quản đến trong khoảng mảng cây ăn trái và mủ cao su. Trong đó, mảng cây ăn trái sẽ sản xuất thu nhập chủ lực trong cơ cấu thu nhập, dự kiến đem đến 4.306 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 90,2%, chi tiết:

+ Chuối: dự định năm 2019 đạt sản lượng 241.528 tấn, đem lại thu nhập 3.501 tỷ đồng, đóng góp 73,3% trong cơ cấu thu nhập;

+ Thanh Long: dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 18.480 tấn, mang lại doanh thu khoảng 575 tỷ đồng, đóng góp 12,0% trong cơ cấu thu nhập;

+ Mít: dự kiến năm 2019 đạt sản lượng 2.539 tấn, mang đến doanh thu khoảng 108 tỷ đồng, đóng góp 2,3% trong cơ cấu thu nhập;

+ Bưởi: dự định năm 2019 nhận được 1.561 tấn, mang đến doanh thu khoảng 65 tỷ đồng, đóng góp 1,4% trong cơ cấu thu nhập;

+ Xoài: dự kiến năm 2019 thu được 3.135 tấn, đem lại doanh thu khoảng 57 tỷ đồng, đóng góp 1,2% trong cơ cấu thu nhập.

+ Cao su: dự kiến năm 2019 nhận được 15.081 tấn mủ khô, đem lại thu nhập khoảng 469 tỷ đồng, đóng góp 9,8% trong cơ cấu thu nhập.

Theo đó, Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2019 ở mức 103 tỷ đồng.

Thứ nhị về ý tưởnrg đầu cơ năm 2019, HAGL Agrico dự định tiếp diễn dồn vào một chỗ vào tạo ra mảng cây ăn trái thông qua việc tăng diện tích trồng, mở rộng thị trường xuất khẩu, đầu cơ kĩ nghệ đóng gói sau thu hoạch để tăng trị giá và đa dạng hóa item. Song song, HAGL Agrico cũng sẽ duy trì chú tâm vườn cây cao su.

Về HAGL Agrico, từ năm 2016, Công ti đã chuyển đổi kế hoạch buôn bán, lấy ngành nghề trồng trọt làm cho mấu chốt với trọng điểm là đóng chai cây ăn trái với quy mô thị trường tiêu thụ lớn trên quy mô khai thác cao. Trong khi đó, Tổ chức kinh doanh vẫn duy trì vườn cây cao su cho tương lai trong dài hạn.

Năm 2018, Công ty tiếp diễn chuyển đổi quy mô cây cỏ, đa dạng hóa vật phẩm, hăng hái khai thác hoạt động mua bán tiêu thụ giải khát tiềm năng hiện tại là China. Song song đó vẫn tiếp tục chăm sóc khai thác các vườn cây cao su đến tuổi.

Về cây ăn trái, Công ti đã chuyển đổi vài vườn cây cao su, cọ dầu kém hiệu quả tại Việt Nam, Lào và Campuchia để chuyển sang trồng cây ăn trái. Đến nay Công ty đã trồng được 16.676 ha với với các vật phẩm chủ lực là chuối, thanh long, xoài, bưởi da xanh, mít và hơn 10 loại cây ăn trái khác. Hiện giờ, các loại cây như chuối, thanh long, xoài, mít đã đi tham gia khai thác. Đây là các loại cây ăn trái thích hợp với khí hậu nhiệt đới, ngắn ngày và mang lại trị giá kinh tế cao.

Với cây cao su, trong năm qua, Tổ chức kinh doanh tiếp tục duy trì chú tâm 47.122 ha cao su.

Chấm dứt năm 2018, Công ty đạt mức thu nhập thuần 3.688 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2017. Trong đó 86,7% thu nhập đến từ bán hàng điểm tâm, ớt và mủ cao su, 13,3% thu nhập còn lại trong khoảng bán hàng hóa, bán bò, tiêu, căn hộ và dịch vụ.

Song, trong năm Công ti cũng chấp hành đánh giá các của nả không hiệu quả, yếu tố chỉnh chi phí đầu cơ vườn cây cọ dầu vào chi tiêu chuyển đổi mục đích sang trồng cây ăn trái. Kết quả, lỗ sau thuế năm 2018 ghi kiếm được 656 tỷ đồng.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: bat dong san