Indovina Bank báo lợi nhuận 820 tỷ đồng trong năm 2018, nợ xấu giảm hơn một nửa

Nhà băng liên doanh Indovina Bank vừa thông báo lên tiếng tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Theo đó, đến hết năm 2018, nhà băng đạt tổng của cải 48.834 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2017. Tổng dư nợ cho vay đối tượng mua hàng tăng 23,8% đạt 27.123 tỷ, vận động vốn đối tượng mua hàng tăng 10,7% đạt 29.455 tỷ đồng.

Cũng như các ngân hàng liên doanh và nước ngoài khác, chất lượng nguồn hỗ trợ của Indovina được giữ vững rất tích cực. Đến hết 31/12/2018, nợ xấu của ngân hàng này chỉ ở mức 275 tỷ đồng, choán 0,8% trên tổng dư nợ cho vay đối tượng mua hàng, giảm hơn người yêu so với tỷ trọng 1,7% ghi kiếm được cuối năm 2017. Trong đó nợ nhóm 4 và nợ nhóm 5 sụt giảm mạnh tuần tự 47% và 40% so với năm trước

Trong hoạt động kinh doanh, lợi nhuận thuần của nhà băng tăng 9% đạt 1.396 tỷ, hoạt động dịch vụ tăng 20% so với năm trước với lãi hơn 40,7 tỷ, hoạt động chứng khoán kinh doanh tăng gần 60% đạt 230 tỷ đồng.

Dĩ nhiên hoạt động kinh doanh ngoại hối lại lỗ 60 tỷ đồng – tương đương mức lỗ của năm 2017 còn hoạt động trao đổi chứng khoán đầu tư lỗ hơn 194 tỷ đồng trong khi năm trước đó có lợi nhuận 99 tỷ đồng.

Kết quả, tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh của nhà băng năm qua đạt 945 tỷ đồng, thấp hơn 12,3% so với năm trước, song nhờ trích lập ngừa rủi ro giảm mạnh tới 70% nên lợi nhuận của ngân hàng vẫn tăng lên, đạt 820 tỷ đồng, so với 664 tỷ ghi kiếm được của năm 2017.

Được nhân thức, Indovina Bank là liên doanh giữa Ngân hàng Cathay United (CUB), có hội sở chính tại Đài Bắc, Đài Loan và Nhà băng VietinBank của Việt Nam.

Ngọc Toàn

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: mua nha