SCB chốt tăng vốn nhân tố lệ thêm 3.000 tỷ đồng trong năm 2019, tiếp diễn tái cơ cấu

Ngày 16/04/2019, Nhà băng TMCP Sài Gòn (SCB) đã đơn vị Đại hội đồng cũ rích đông thường niên năm 2018. 

Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành SCB tại đại hội cho biết, tới 31/12/2018, SCB có tổng của cải 508.954tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm 2018 và tiếp tục duy trì địa điểm nằm trong nhóm 5 nhà băng thương mại cổ hủ phần có quy mô lớn nhất vietnam. Huy động vốn thị trường 1 tăng 18,4% lên 418.338 tỷ đồng và dư nợ cho mượn tăng 13,28% đạt mức 310.892 tỷ đồng. Lãi trước thuế phù hợp nhất đạt 229 tỷ đồng, tăng 39,5% so với năm 2017. Tỷ trọng nợ xấu và nợ quá hạn trên tổng dư nợ cho mượn của ngân hàng được duy trì ở mức thấp, lần là lượt 0,61% và 0,42% tham gia cuối năm 2018. Hệ số bình yên vốn tối thiểu (CAR) đạt 9,69%, cao hơn mức pháp luật 9% của NHNN.

Năm 2018, kết quả buôn bán dịch chuyển theo hướng tăng thu ngoài lãi, tăng cường tăng trưởng đối tượng mua hàng cá nhân. Các phục vụ thẻ nguồn hỗ trợ quốc tế, chuyển tiền, ngân hàng điện tử, bảo hiểm, trả tiền quốc tế và tài trợ thương nghiệp liên tiếp phát hành đã mang lại mức tăng trưởng mạnh khỏe cho thu nhập ngoài lãi của SCB. Tổng thu ngoài lợi nhuận thuần đạt mức 1.746 tỷ đồng, tăng 230 tỷ đồng, tỷ trọng tăng 15,2% so với năm 2017, trong đó thu thuần trong khoảng hoạt động dịch vụ đạt 1.299 tỷ đồng với mức tăng 49,2% so với năm 2017.

Về nhân sự và màng lưới, năm qua SCB cũng gia tăng 830 người, tương đương gần 13% lên 7.258 nhân sự, đồng thời nhà băng hoàn thành đưa vào khai trương hoạt động thêm 2 chi nhánh và 9 phòng giao dịch, nâng tổng số điểm giao dịch của SCB lên 239 điểm tại 28 tỉnh giấc/thành trên cả nước.

Năm 2019, SCB đặt chỉ tiêu đạt lợi nhuận trước thuế 276 tỷ đồng, tăng 19,48% so với năm 2018; tổng của cải tăng 9,64% đạt 558.015 tỷ đồng; huy động vốn tăng 13,15% đạt 473.338 tỷ đồng; cho mượn khách hàng tăng 13% đạt 341.138 tỷ đồng. 

Nhà băng cũng quyết định tăng thêm 3.000 tỷ đồng vốn yếu tố lệ lên trên 18.000 tỷ đồng, là con số tối thiểu trong mục tiêu tăng 3.000- 5.000 tỷ đã trình cổ lỗ đông trước đó.

Tin tức tại đại hội cũ rích đông của SCB, ông Võ Tấn Hoàng Văn - thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành cho nhân thức, sau đợt thanh tra pháp nhân SCB, Chính phủ và NHNN đã có chủ trương cho phép SCB xây đắp cách thức tái cơ cấu mới cho quá trình tiếp theo. Đây được xem là phương án tái cơ cấu chủ động nhằm hỗ trợ thêm vài chế độ mới, giúp nhà băng vững chắc hơn sau giai đoạn tái cơ cấu, tạo ra một bí quyết lành mạnh và bền vững. Dự kiến phương án tái cơ cấu sẽ được Chính phủ và NHNN duyệt tham gia Quý II năm 2019.  

Đại hội đã lần lượt duyệt phần lớn các tờ trình bao gồm Thông báo tổng kết hoạt động năm 2018, xác định phương hướng và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành và Ban giữ vững; Cách thức phân chia lợi nhuận năm 2018 và chiến lược lợi nhuận, phương án lợi nhuận năm 2019; Cách thức tăng vốn yếu tố lệ năm 2019; cùng lúc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhì thành viên HĐQT và nhị thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhị thành viên Hội đồng Quản trị được bầu là Bà Mai Thị Thanh Thủy và Bà Nguyễn Phương Hồng thay cho Ông Chiêm Minh Dũng và Ông Tạ Chiêu Trung đã xin từ nhiệm; bầu bổ sung nhì thành viên Ban kiểm soát là Ông Lưu Quốc Thắngvà Ông Nguyễn Mạnh Hải thay cho Bà Phạm Thu Phong và Bà Võ Thị Mười đã xin từ chức.

SCB chốt tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng trong năm 2019, tiếp tục tái cơ cấu - Ảnh 1.

SCB bầu bổ sung thêm 2 thành viên nữ tham gia Hội đồng quản trị

Ngọc Toàn

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: gia nha dat