Thế nào là quy hoạch chi tiết 1/500? | MuaBanNhaDat

Quy hoạch cụ thể 1/500 là gì?

Quy hoạch đất 1/500 là triển khai chi tiết hóa quy hoạch thành phố với tỉ lệ 1/2000. Và đây là hạ tầng để lập nên các công trình xây dựng khác với đầy đủ giấy tờ cấp phép và các nhà điều hành đầu cơ xây dựng. Quy hoạch cụ thể xây dựng thị trấn tỷ lệ 1/500 phải phù hợp với quy hoạch cụ thể xây đắp thị trấn tỷ lệ 1/2000.Các quy hoạch được các chính quyền địa phượng đơn vị lập nên và cấp phép giấy tờ xây dựng cho công trình.

Cụ thể về quy hoạch xây đắp đất 1/500 bao gồm: quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch cụ thể và kiến tạo đô thị. Trong đó có quy hoạch chi tiết 1/2000 và quy hoạch cụ thể 1/500.

Quy hoạch cụ thể 1/500 có những luật pháp chi tiết như sau:

  • Quy hoạch 1/500 phải gắn liền với một dự án đầu cơ cụ thể.
  • Quy hoạch 1/500 là cơ sở vật chất để được cấp giấy phép xây đắp (sau này cho dự án) và lập dự án đầu cơ xây đắp.
  • Các tiêu chí về xây dựng phải có mà quy hoạch cụ thể 1/500 phải biểu thị như: dân số, sử dụng đất, cơ sở vật chất khoa học, cơ sở vật chất xã hội, đơn vị không gian, kiến trúc, công trình cơ sở vật chất, kiến trúc/thiết kế chi tiết của từng lô đất, bình chọn môi trường…với quy hoạch 1/500, chúng ta có thể xác định được mối quan hệ giữa các tòa tháp thuộc quy hoạch với các yếu tố bên ngoài của quy hoạch như: cổng vào, tuyến phố đi, tường rào…

the nao la quy hoach chi tiet 1 500

Các vấn đề dân số, sử dụng đất, cơ sở công nghệ, cơ sở xã hội, đơn vị không gian, kiến trúc, tòa tháp hạ tầng cũng được biểu hiện trên quy hoạch cụ thể 1/500

Các trường thích hợp nào phải lập quy hoạch cụ thể 1/500?

Nhìn tầm thường, với một công trình đầu cơ xây dựng cụ thể, nhà đầu tư cần phải lập quy hoạch cụ thể 1/500 sau khi khu vực đầu cơ đã có quy hoạch 1/2000. Tất nhiên, có các ngoại lệ sau đây trong trường thích hợp công trình đầu tư do một chủ đầu tư công ty chấp hành:

– Công trình có diện tích nhỏ hơn 5ha (riêng nhà đất tầm thường cư bé bỏng hơn 2ha) thì không đề nghị phải lập quy hoạch chi tiết 1/500 nhưng phải bảo đảm bạn dạng vẽ tổng mặt bằng, phương thức kiến trúc nhà cửa, biện pháp về cơ sở vật chất công nghệ trong nội dung thiết kế hạ tầng phải thích hợp với quy hoạch cụ thể xây dựng 1/2000 đã được phê chuẩn y, bảo đảm đấu nối hạ tầng khoa học và phù hợp về không gian kiến trúc với khu vực bao quanh.

– Công trình có quy mô trên ha (trên 2ha đối với nhà đất thông thường cư) phải tiến hành lập quy hoạch cụ thể xây dựng 1/500 trên cơ sở quy hoạch cụ thể xây đắp 1/2000 đã được phê duyệt y.

– Đối với công trình đơn côi: không lập và trình phê chuẩn quy hoạch cụ thể xây đắp 1/500 nhưng phải bảo đảm bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc nhà cửa, giải pháp về cơ sở khoa học trong nội dung kiến tạo cơ sở vật chất phải thích hợp với quy hoạch chi tiết xây đắp 1/2000 đã được phê phê chuẩn, bảo đảm sự đấu nối hạ tầng khoa học và phù hợp về môi trường kiến trúc với khu vực xung quanh.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Đọc thêm: bds