Đất quốc phòng, đất công trình ở Hà Nội, Đà Nẵng được sử dụng ra sao?

Can dự tới tiến độ thực hiện các công trình theo quy hoạch và việc xử lý các công trình đủng đỉnh tiến độ, thây mặt Chính phủ, Bộ trưởng TN&MT È Hồng Hà cho nhân thức, tại đô thị Thủ đô, đã thực hiện 4.188 công trình với quy mô 13.462,49 ha. Từ 04 tuần 7/2014 đến tháng năm/2018 đã đấu giá quyền sử dụng đất được khoảng hơn 20 nghìn tỷ đồng.

Trong khoảng năm 2010 - 2016, trên địa bàn có 2.571 công trình phải thi hành thu hồi đất phóng thích mặt bằng; đã kết thúc công việc thu hồi đất, giải phóng mặt tại 1.621 dự án, với tổng diện tích đất đã thu hồi đạt hơn 8.060 ha. Trong đó có 55 dự án, nhà cửa trọng điểm của Chính phủ và Thị trấn với quy mô thu hồi 3.571 ha đất.

Tại Thị trấn Hồ Chí Minh, giai đoạn từ 2011 - 2017, đã ban hành 727 quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích dùng đất với tổng diện tích 2.663,6 ha; trong khoảng năm 2012 - 2017, đã chấp hành kiểm tra phát hiện và xử lý đối với 808 dự án lừ đừ khai triển với tổng diện tích 6.115 ha, kết quả giải quyết đã bãi bỏ quyết định thu hồi đất và giao, cho thuê đất đối với 108 dự án với quy mô 1.552 ha; nhân tố chỉnh cắt giảm diện tích đối với 13 dự án với quy mô diện tích 78 ha; bãi bỏ việc chấp thuận vị trí đầu cơ đối với 469 công trình với diện tích 4.362 ha. Hình như, trong năm 2017, 2018, đã kiểm tra phát hiện 218 dự án khác lờ lững khai triển với diện tích 182,8 ha.

Còn đô thị Đà Nẵng, sau 3 năm chấp hành Luật Đất đai, đã thu hồi, đền bù hơn 725 ha; giao đất, cho thuê đất trên 2.122 ha. Riêng trong năm 2017 đã thu hồi đất của 19 dự án với tổng quy mô 161,6 ha; giao đất, cho thuê đất 571,8 ha; gia hạn thuê đất 75,6 ha; gia hạn thời gian đưa đất tham gia dùng đối với 10 khu đất với tổng quy mô 68,8ha; chuyển mục đích dùng đất 8 công trình với tổng quy mô 7,53ha.

Đương nhiên, còn hiện trạng dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm trễ đưa đất vào sử dụng; đã rà soát, rà soát nhận thấy 47 công trình lờ lững triển khai; kết quả xử lý theo hướng quyết định gia hạn tiến độ dùng đất cho 18 công trình và đang khiến giấy tờ gia hạn cho 8 dự án khác. Có 4 công trình thuộc bán đảo Sơn Trà đang chờ ý kiến của Thanh tra Chính phủ để giải quyết và 11 công trình chậm tiến độ đang được địa phương rà soát giải quyết theo pháp luật.

Về việc dùng đất quốc phòng, theo số liệu kiểm kê đất quốc phòng năm 2016, bây giờ toàn quân đang quản lý 12.212 điểm đất quốc phòng với tổng diện tích 251.690,5 ha. Về căn bản, các điểm đất quốc phòng đã có quyết định đóng quân, quy hoạch phân khu công dụng dùng đất, quy hoạch tổng mặt bằng, tạo điều kiện cho các công ty xây dựng doanh trại chính quy.

Việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng đã thực hiện được một vài kết quả hăng hái, góp phần bảo đảm chỉ tiêu tạo ra các cơ sở quân sự và nhà cửa quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây đắp và bảo vệ Đất nước. Diện tích đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng nhưng chưa sử dụng ngay, được vài đơn vị tận dụng đưa tham gia đóng gói, xây đắp kinh tế quốc phòng của Quân đội, góp phần phát huy hiệu quả sử dụng đất, vừa bảo đảm dự trữ nguồn lực đất đai dịch vụ quốc phòng, vừa tạo nguồn kinh phí hỗ trợ thi hành các nhiệm vụ quốc phòng.

Đương nhiên, việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng còn có những hạn dè bỉu như: để xảy ra tình trạng lấn, chiếm đoạt, xây dựng nhà cửa, nhà ở phi pháp, dùng đất chưa đúng mục đích, phối thích hợp với chính quyền địa phương trong quản lý đất quốc phòng còn rộng rãi bất cập, chưa nghiêm ngặt.

Theo Luân Dũng

Tiền phong


Đọc thêm: bat dong san