“Chất lượng tín dụng cải thiện, nợ xấu nội bảng đã giảm xuống dưới 2%”

Tại Diễn đàn toàn cảnh ngân hàng năm 2019 tổ chức ngày 8/5, ông Bùi Văn Hải, Phó Vụ trưởng, Vụ Giám sát Nhà băng, Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước cho nhân thức, giai đoạn tái cơ cấu và giải quyết nợ xấu trong hệ thống các đơn vị nguồn vốn vay tới nay đã làm được phổ thông kết quả khả quan.

Trước nhất, theo ông Hải, điểm quan trọng nhất là phạm vi pháp lý đã được hoàn thành một bước cơ bản.

Chi tiết, hình thức chính sách hỗ trợ các công ty nguồn đầu tư cơ cấu lại và giải quyết nợ xấu đã được sửa đổi, bổ sung như Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số yếu tố của Luật Các công ty tín dụng 2010 (Luật số 17); ban hành các văn phiên bản chỉ dẫn Luật số 17; chi tiết hóa các biện pháp nêu tại Nghị quyết số 42 của Quốc hội về thử nghiệm xử lý nợ xấu, Quyết định số 1058 của Thủ tướng Chính phủ về đề án cơ cấu lại hệ thống và xử lý nợ xấu...

Trong khi đó, lãnh đạo Vụ Giám sát Ngân hàng đánh giá, năng lực quản trị của các tổ chức nguồn vốn vay dần dần được nâng cao, tiếp xúc với thông lệ quốc tế; hoạt động rà soát, kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro của các đơn vị nguồn vốn vay được tăng cường; ý tưởnrg kinh doanh bước đầu phù hợp với văn hóa không may và khẩu vị không may.

Cùng với bình yên hoạt động và cải thiện chất lượng nguồn vốn vay, các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng ngày một đa dạng hơn, nhiều chủng loại hóa và cải thiện đáng kể chất lượng phục vụ ngân hàng.

Các nhà băng cũng đang tăng mạnh các phục vụ phi tín dụng truyền thống (bảo hiểm nhân thọ, ngân quỹ, than toán điện tử,… ); cơ cấu tài sản có dịch chuyển theo hướng tích cực, dòng vốn nguồn hỗ trợ dồn vào một chỗ tham gia lĩnh vực sản xuất, buôn bán, ngành nghề ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

Cũng theo chỉ đạo Vụ Giám sát Ngân hàng, diện tích chuỗi hệ thống các công ty nguồn đầu tư tiếp tục tăng, điều kiện tài chính của các doanh nghiệp nguồn đầu tư được củng cố, vốn điều lệ tăng mạnh dần.

“Chất lượng nguồn đầu tư đã được cải thiện. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng đã giảm xuống dưới 2%”, ông Hải cho biết.

Tỷ trọng này giảm về mức thấp cũng phản chiếu các đơn vị nguồn đầu tư đang giữ vững tốt nợ xấu phát sinh mới, kế bên kết quả giải quyết nợ xấu tích trữ trong khoảng trước đó.

Ông Hải cho nhân thức thêm, thời gian qua Nhà băng Nhà nước đã chỉ đạo các doanh nghiệp nguồn vốn vay xây dựng chiến lược, lịch trình triển khai thi hành quyết liệt nhằm bảo đảm đúng pháp luật về sở hữu cổ hủ phần. Và tới tháng 31/12/2018, các đơn vị nguồn hỗ trợ đã căn bản giải quyết, khắc phục được một vài vi phạm sở hữu cổ hủ phần, chiếm hữu chéo.

Theo Linh Linh

BizLive


Xem tại: mua dat