Chuyện lạ ở Bình Thuận: Tự ý lập quy hoạch, tự vẽ thiết kế dự án rồi mang đi bán

Theo kết luận trên, công việc quản lý Nhà nước về quản lý đất đai, quản lý trật tự xây đắp trên khu vực các phố Tiến Lợi, Thiện Nghiêp và Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết từ đầu năm 2016 đến tháng 9 năm 2018 còn có nhiều hạn giễu cợt, sai phép như sau:

Có biểu lộ tùy luôn tiện trong việc lập, phê duyệt quy hoạch dùng đất hàng năm của các thị trấn: Thiện Nghiệp, Phong Nẫm và Tiến Lợi không thích hợp với Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Phan Thiết thời kỳ 2011-2020 đã được UBND tỉnh giấc Bình Thuận phê duyệt y, dẫn tới các sai phép có hệ thống, như: Chuẩn y các hộ mái ấm, cá nhân chuyển mục đích dùng đất trong khoảng đất nông nghiệp sang đất ở vùng quê có quy mô lớn (khoảng gần 1.000m2 trở lên) nhưng không chấp hành việc đánh giá điều kiện, ý định sử dụng đất của hộ mái nhà, tư nhân, không đúng theo chiến lược dùng đất hàng năm của đô thị Phan Thiết đã được UBND thức giấc phê duyệt y.

Trong khoảng đó, các hộ mái nhà, cá nhân xin chuyển mục đích dùng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở vùng quê, sau đó thi hành giấy tờ thích hợp thửa, tách thửa, tự san lắp mặt bằng, đầu cơ cơ sở vật chất cơ sở vật chất và phân lô bán nền đất ở vùng quê, đã và đang hình thành các điểm cư dân tạo mới không đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây đắp, chưa có quy hoạch cụ thể xây dựng, quy hoạch điểm dân cư nông thôn được công ty có thẩm quyền phê duyệt y hoặc không thích hợp quy hoạch xây đắp nông thôn mới ở các phố.

UBND TP Phan Thiết từ đầu năm 2016 đến tháng 9 năm 2018 có quyết định cho 139 thửa đất với tổng quy mô 176.815,8 m2 (năm 2016 diện tích 49.341,5 m2 , năm 2017 quy mô 73.008,5 m2 , năm 2018 quy mô 54.465,8m2) chuyển mục đích sử dụng đất trong khoảng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, cây lâu năm sang đất ở vùng quê trên địa bàn thị trấn Tiến Lợi, thị trấn Thiện Nghiệp, thị trấn Phong Nẫm không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được UBND thức giấc phê duyệt y, khiến trái các pháp luật của Nhà nước về điều hành đất đai (Vấn đề 52 Luật Đất đai năm 2013).

Cố ý, tùy tiện làm cho trái các quy định của Nhà nước trong việc xác định khu vực, địa điểm thửa đất, mục đích sử dụng đất trước khi chuyển mục đích không đúng thực tế, không đúng luật pháp (xác định vị trí thửa đất trước khi chuyển mục đích, đổi mới, điều chỉnh thông tin bất thường, luôn xác định thấp hơn qui định) gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Chỉ với 5 cá nhân là ông Mai Văn Triệu, bà Nguyễn Thị Như Trang và ông Phạm Thông thường, ông Phạm Hòa Trung và ông Đặng Hồng Phong sau khi nhân tố chỉnh thông tin để xác định trách nhiệm nguồn vốn về đất đai, do các cơ quan chức năng thị trấn Phan Thiết xác định vị trí thửa đất không đúng pháp luật. Chi cục Thuế thị trấn Phan Thiết tính lại nộp tiền sử dụng đất với số tiền không bằng nhau phải nộp là 5.742.936.234 đồng (nếu việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên là đúng luật pháp qui định).

Sở Tài nguyên và Không gian khi cho tách thửa đất ở nông thôn không rà soát việc UBND TP Phan Thiết chuẩn y chuyển mục đích dùng đất trong khoảng đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn nên không phát hiện việc UBND TP Phan Thiết cho chuyển mục đích dùng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái qui định, dẫn tới các hộ gia đình, tư nhân lợi dụng việc tập đoàn có thẩm quyền cho tách thửa đất ở trên diện tích được chuyển mục đích sử dụng đất trái qui định;

Phân lô nền đất, thi hành việc 14 chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở vùng quê (nền đất ở) phần lớn trên địa bàn các xã Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi. Các cá nhân chuyển nhượng đất ở nộp tiền sử dụng đất thấp hơn so với pháp luật, gây thiệt thòi cho ngân sách nhà nước.

Khác lạ, có trường thích hợp của ông Phạm Hòa Trung, ngụ tại Khu phố 6, xã Đức Long, thành phố Phan Thiết, mặc dầu ngày 12/02/2018, UBND TP Phan Thiết có văn phiên bản xác định địa điểm lô đất xin tách thửa của ông Trung nằm trong quy hoạch trồng cây công nghệ, nhất thời thời chưa thống nhất cho tách thửa.

Nhưng chỉ sau 1 ngày (ngày 13/02/2018), Sở Tài nguyên và Không gian vẫn ký cho tách 11 thửa đất ở với diện tích 9.783,5 m2 và đến tháng 3 năm 2018, Sở Khoáng sản và Không gian tiếp tục ký cho tách thành 90 thửa đất ở (mỗi thửa 100 m2 trở lên) trên quy mô chuyển mục đích sử dụng đất trong khoảng đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái pháp luật, tạo yếu tố kiện, trợ giúp để ông Trung chuyển nhượng hết các thửa đất ở vùng quê. Các hộ mái ấm, cá nhân được cho tách thửa trái luật pháp, phân lô bán nền đất thu lợi bất lương, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước.

Việc làm trái các luật pháp pháp luật nêu trên là sai phép có hệ thống của các công ty có can dự trong việc tham vấn cho chuyển mục đích sử dụng đất, xác định địa điểm thửa đất, phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, tính nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất; tách thửa đất ở nông thôn (tham mưu cho chuyển mục đích sử dụng đất ngoài quy hoạch và kế hoạch dùng đất hàng năm được cấp có thẩm quyền phê thông qua, xác định vị trí thửa đất không đúng thực tiễn, không đúng luật pháp, luôn thấp hơn qui định, phiếu chuyển thông tin để xác định bổn phận tài chính về đất đai không hoàn toản nhưng vẫn tính tiền chuyển mục đích dùng đất, tính nộp tiền chuyển mục đích dùng đất cũng không đúng mực; cho tách thửa đất ở nông thôn).

Công việc thanh tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất đai, điều hành trơ tráo tự xây dựng trên khu vực còn buông lõng, giải quyết các vi phạm trong dùng đất đai, đơn côi tự xây đắp chưa nghiêm. Biểu lộ đa dạng điểm dân cư tạo mới trên khu vực 3 xã Thiện Nghiệp, phường Tiến Lợi, xã Phong Nẫm đã xây dựng các con phố bêtông xi măng rộng 4m tới 5m trên đất nông nghiệp nối từ tuyến phố của xã tham gia điểm dân cư tạo mới và nối với các tuyến tuyến phố nội bộ điểm cư dân tạo mới trái phép, không đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, không phù hợp quy hoạch xây đắp vùng quê mới ở các phố nhưng UBND thành phố Phan Thiết, UBND các thị trấn không rà soát, xử lý các vi phạm theo quy định.

Việc UBND TP Phan Thiết cho chuyển mục đích sử dụng đất trong khoảng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, cây lâu năm sang đất ở vùng quê trái với các luật pháp quy định làm cho phá vỡ lẽ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây đắp, quy hoạch xây đắp vùng quê mới trên địa bàn xã Tiến Lợi, phố Thiện Nghiệp, phường Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt y.

Và với việc UBND TP Phan Thiết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với 139 thửa đất với tổng quy mô 176.815,8 m2 trái luật pháp pháp luật và Sở Tài nguyên và Môi trường (tổ chức có thẩm quyền) cho tách thửa đất ở trên các thửa đất này không đúng kế hoạch dùng đất hàng năm đã được UBND thức giấc phê thông qua.

Các tư nhân lợi dụng việc công ty có thẩm quyền cho tách thửa đất ở, trên quy mô được chuyển mục đích sử dụng đất trái qui định; phân lô bán nền đất, thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở (nền đất ở) đa số trên khu vực phố Thiện Nghiệp, thị trấn Phong Nẫm, xã Tiến Lợi đã tạo yếu tố kiện, hỗ trợ cho vài tư nhân tách thửa đất, thích hợp thửa hình thành điểm dân cư tạo mới, phân lô bán nền đất thu lợi phi chính nghĩa số tiền lớn, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước, gây bức xức trong dư luận.

Những hạn nhạo báng, sai phạm nêu trên nghĩa vụ thuộc về Sở Khoáng sản và Không gian, UBND TP Phan Thiết, Phòng Khoáng sản và Môi trường thị trấn Phan Thiết, Hàng quán Văn phòng hoàn thành thủ tục đất đai thành phố Phan Thiết, Chi cục Thuế thị trấn Phan Thiết, UBND các phố Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi và các cơ quan, đơn vị, tư nhân có liên quan.

Trên cơ sở kết luận nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh giấc Bình Thuận chỉ đạo:

Giao Thanh tra tỉnh giấc chuyển hồ sơ vụ việc sang Tổ chức cảnh sát Thăm dò Công an thức giấc tiếp tục khảo sát dấu hiệu về tội vi phạm các quy định về điều hành đất đai (quy định tại Điều 229 Bộ Luật Hình sự năm 2015). Và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi mà thực hiện công vụ làm trái các luật pháp trong xác định địa điểm thửa đất không đúng luật pháp (luôn xác định địa điểm thửa đất thấp hơn quy định để được tính tiền chuyển mục đích dùng đất rất thấp); cho tách thửa đất ở vùng quê trên quy mô được cho chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật qui định; phân lô nền đất, thực hiện việc chuyển nhượng quyền dùng đất ở vùng quê, thu lợi gian tà, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước.

Đòi hỏi Chủ toạ UBND TP Phan Thiết chỉ đạo các cơ quan tác dụng có can hệ, các địa phương kiểm tra giải quyết nghiêm đúng luật pháp các trường phù hợp xây đắp cơ sở vật chất cơ sở, đường bêtông xi măng... trái phép trên đất nông nghiệp, xuất hiện điểm cư dân tạo mới không đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây đắp, không thích hợp quy hoạch xây đắp nông thôn mới ở các phường.

Xác định lại đúng đắn địa điểm thửa đất trước khi cho chuyển mục đích sử dụng đất đúng pháp luật. Đồng thời, chỉ huy kiểm điểm, giải quyết trách nhiệm của các cộng đồng, tư nhân có những hạn chế nhạo, sai phép được nêu trong kết luận này.

Yêu cầu Giám đốc Sở Khoáng sản và Không gian đơn vị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định qui định đối với các số đông, tư nhân can dự đến những khuyết điểm, sai phép nêu tại kết luận này.

Đồng thời, trước mắt tham mưu UBND tỉnh giấc pháp luật ngặt nghèo nhân tố kiện cho tách thửa đất nông nghiệp đối với thửa đất nằm gần đường liên lạc, nằm tiếp giáp trục đường liên lạc nhằm chặn lại việc lách pháp luật hiện hành để tách một thửa đất nông nghiệp có quy mô lớn nằm gần con đường giao thông, nằm tiếp giáp đường liên lạc ra phổ thông thửa đất nằm xa tuyến phố liên lạc, không có trục đường liên lạc, chỉ có một thửa đất có diện tích nhỏ xíu nằm giáp đường giao thông (thửa đất khoảng 1.000 m2 theo luật pháp được tách thửa đất nông nghiệp).

Sau đó xin chuyển mục đích dùng đất sang đất ở và các thửa đất được cho tách ra sẽ nằm xa đường giao thông, không có các con phố liên lạc được xác định thửa đất nằm ở địa điểm 5 thì nộp tiền chuyển mục đích sang đất ở rất ít, thậm chí tiền chuyển mục đích sử dụng đất không đồng.

Và tham mưu văn phiên bản cho UBND thức giấc kiến nghị Bộ Khoáng sản và Môi trường tìm hiểu, để ý điều chỉnh, bổ sung pháp luật ngặt nghèo việc cho tách thửa đất nông nghiệp nằm gần các con phố liên lạc, nằm tiếp giáp các con phố liên lạc ra thành đa dạng thửa đất.

Giao Cục Thuế tỉnh giấc lãnh đạo Chi cục Thuế TP Phan Thiết doanh nghiệp kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo luật pháp qui định đối với các đồng đội, cá nhân liên quan tới những thiếu sót, sai phạm nêu tại kết luận này.

Nam Phong

Theo Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: dat xanh