Công khai kết quả kiểm tra, rà soát Kết luận thanh tra tại thị trấn Đồng Tâm

"Việc bắt đầu thanh tra của Thanh tra đô thị Thủ đô là đúng thẩm quyền, lớp lang, giấy tờ theo qui định quy định về thanh tra, các nội dung của Kết luận thanh tra phù hợp với luật pháp quy định, bảo đảm tính chính xác".

Đánh giá trên được Thanh tra Chính phủ nêu ra tại buổi khiến việc với UBND thị trấn Thủ đô chiều 25/4 nhằm báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19/7/2017 của đô thị Thủ đô về thanh tra hoàn toản việc quản lý, sử dụng và giai đoạn xử lý từ trước tới nay đối với quy mô đất khu trường bay Miếu Môn thực dân địa giới thị trấn Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Kết luận của Thanh tra Hà Nội là đúng đắn

Thông báo kết quả kiểm tra, ông Nguyễn Mạnh Hà, Tổ trưởng tổ rà soát (Thanh tra Chính phủ) cho nhân thức, cơ quan chức năng Hà Nội đã chấp hành đúng thẩm quyền trong việc ra quyết định cũng như thi hành các trình tự thanh tra khu trường bay Miếu Môn.

Theo kết luận của Thanh tra Thủ đô, 3 đơn vị đã bàn ủy quyền Bộ tư lệnh Công binh tổng cộng diện tích 64,66 ha thực dân địa giới hành chính xã Đồng Tâm, gồm Nông trường quốc doanh Lương Mỹ 14,3 ha; Xí nghiệp vôi đá Miếu Môn 3 ha; Hợp tác phố nông nghiệp Đồng Tâm 47,36 ha.

Trong đó, Phù hợp tác thị trấn Đồng Tâm và Bộ Tư lệnh Công binh đã xong xuôi việc bàn giao, nhận đất, căn bản bồi thường và quản lý bình ổn quy mô 47,36 ha. Nhân tố này biểu lộ qua xác nhận của UBND thị trấn Đồng Tâm tại lược đồ phạm vi, tinh ranh giới đất phi trường Miếu Môn do Lữ đoàn 28 lập với nội dung: "Từ khi phường Đồng Tâm giao đất cho doanh nghiệp khiến cho trường bay tới nay, giữa công ty, thị trấn và dân chúng không có tranh chấp; tổ chức điều hành mặt bằng trường bay không để xảy ra mâu thuẫn".

"Kết luận như trên của Thanh tra Hà Nội là đúng mực. Ngoài ra, với tình trạng đất phi trường Miếu Môn không có đổi mới, không dịch chuyển mốc giới theo đo đạc của công ty chuyên ngành nên không có việc tăng hay giảm quy mô giữa đất phi trường Miếu Môn và phố Đồng Tâm", ông Hà thể hiện sự quan trọng.

UBND đô thị Hà Nội căn cứ luật pháp qui định về đất đai để chấp hành công tác quy hoạch, đạt yêu cầu đất đai, hoàn thành thủ tục cô động về dùng đất, lập bản đồ trạng thái Trường bay Miếu Môn tỷ trọng 1/5000 tham gia năm 2013.

Tiếp đó, việc UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc giao 236,7 ha đất tại các thị trấn Mỹ Lương, È Phú, Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ và thị trấn Đồng Tâm, quận Mỹ Đức cho đơn vị Quân chủng Phòng không Không quân để tiếp diễn dùng khiến vị trí đóng quân của Lữ đoàn 28 là đúng thẩm quyền, thích hợp luật pháp tại của Luật Đất đai năm 2013 và quy định của Chính phủ về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thực hiện. Kết luận này của Thanh tra thị trấn Hà Nội cũng đúng đắn.

Theo quy định của pháp luật về đất đai, cục bộ đất Phi trường Miếu Môn là đất quốc phòng, được Thủ tướng và UBND thị trấn Thủ đô giao đất cho các tổ chức quân đội quản lý, dùng tham gia mục đích quốc phòng. Diện tích đất có sự không ngang nhau tại các thời điểm nhưng đã được công ty quản lý Nhà nước có thẩm quyền đo đạc, lập bản đồ hiện trạng, điều chỉnh bằng quyết định giao đất đúng pháp luật, đúng thẩm quyền.

Về việc giải phóng mặt bằng một vài hộ dân đang dùng đất quốc phòng, Thanh tra Chính phủ nêu lại việc tổ chức công dụng Hà Nội đã kết luận những sai phạm trong xây đắp cách thức đền bù, hỗ trợ và tái định cư cho 14 hộ dân; kiến nghị thị trấn lãnh đạo UBND quận Mỹ Đức chấp hành công tác di dời các hộ dân đang dùng đất phi trường Miếu Môn.

Thanh tra Chính phủ nghĩ là nội dung trên là có căn cứ, đảm bảo tính khách quan và yêu cầu Thủ đô lãnh đạo các tập đoàn có can dự khi xây dựng lại phương thức đền bù, cung cấp cho các hộ dân cần thực hiện theo đúng pháp luật qui định.

Liên quan đến xử lý nội dung tố giác của công dân, Thanh tra Chính phủ nghĩ rằng Thanh tra Hà Nội đã "phân tách, bình chọn chi tiết từng nhân tố"; cơ chế xử lý phù hợp với pháp luật của luật pháp về tố giác.

Thanh tra Hà Nội cũng được cho đã làm cho rõ các kiến nghị, phản ánh của ông Lê Đình Kình và vài hộ dân, đưa ra kết luận có hạ tầng, bảo đảm tính chính xác, khách quan. Tất nhiên, Thanh tra Chính phủ bắt buộc thời gian đến Thủ đô cần đi lại, cắt nghĩa để người địa phương nhận thức rõ bổn phận của bản thân, thực hiện nghiêm nội dung kết luận thanh tra.

Sẽ sớm hoàn thành 14 phương thức bồi hoàn

Theo Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, công đoạn kiểm tra, kiểm tra, Thanh tra Chính phủ làm cho rất nghiêm trang, chặt chẽ, có sự phối thích hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Khoáng sản Không gian. Khi Tổ Công tác có thông báo kết quả, tập thể chỉ huy Thanh tra Chính phủ và cá nhân Tổng Thanh tra Chính phủ đã chú ý và nghe giải trình thêm của Thủ đô để khiến cho rõ các vấn đề.

Tất nhiên, Tổ công việc cho rằng, đã có những sơ hở trong việc quản lý đất đai trên khu vực thị trấn Đồng Tâm; vấn đề này làm cho người dân dùng đất và nghĩ là đây là đất để canh tác, khi mà về mặt pháp lý lại là đất quốc phòng trong khoảng lâu.

Trên cơ sở vật chất kết quả rà soát, kiểm tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo UBND thị trấn Hà Nội thi hành Kết luận thanh tra số 2346 ngày 19/7/2017 của Thanh tra thị trấn Thủ đô.

Ông Nguyễn Văn Thanh thể hiện sự quan trọng, Kết luận thanh tra của Hà Nội đúng nhưng cần xem xét lập cách thức đền bù đối với 14 hộ dân đang dùng đất quốc phòng trên ý thức thấu nắm bắt hoài vọng, khó khăn của cư dân, dùng số đông các chế độ có thể để hỗ trợ người địa phương ổn định cuộc sống

Thu nạp toàn thể nội dung, ý kiến của Phó tổng thanh tra Chính phủ, Chủ toạ UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tầm thường cho nhân thức, UBND thành phố sẽ lãnh đạo các sở, lĩnh vực, UBND huyện Mỹ Đức và phường Đồng Tâm tăng cường công việc tuyên truyền cho cư dân hiểu rõ hơn về khởi thủy, duyên cớ cũng như liên quan tới thời kỳ dùng, quản lý đất đai tại sân bay Miếu Môn.

Ngoài ra đó, thành phố sẽ sớm hoàn thành 14 phương án bồi thường, cung cấp cho các hộ dân vẫn còn đang trợ thời ở trong khu vực này và công khai, báo cáo phương án đền bù để người dân nắm rõ.

UBND đô thị Thủ đô phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, tiến hành xây hàng rào bảo vệ phi trường Miếu Môn theo đúng mốc giới, cột mốc vẫn còn vẹn nguyên từ năm 1980 tới nay.


Đọc thêm: gia dat saigon