Hết thời sính nhà Tây, ở smartHome của Sunshine - CafelandTV

Câu “Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy hoàng hậu Nhật” giờ đã trở nên thật sự lỗi thời - ít nhất là trong vế “ở” - giả dụ bạn thử một lần trải nghiệm cuộc sống công nghệ như trong mơ tại Sunshine City Sài Gòn (huyện 7, Tp.HCM).


Xem nhiều hơn: mua nha