Hết 'trạm thu giá' Bộ GTVT lại muốn sử dụng khái niệm 'trạm thu tiền' BOT

Bộ Giao thông Vận vận chuyển (GTVT) đang dự thảo Thông tư pháp luật về xây dựng, công ty và hoạt động của trạm thu tiền dịch vụ dùng tuyến đường bộ. Thông tư này nhằm thay thế Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT ngày 30-12-2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT luật pháp về xây đắp, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá phục vụ dùng con đường bộ.

Thông tư này quy định về xây đắp, đơn vị và hoạt động của trạm thu tiền dịch vụ dùng trục đường bộ được tổ chức có thẩm quyền quyết định hoặc chuẩn y kiến tạo, doanh nghiệp thu tiền dịch vụ dùng tuyến đường bộ trên chuỗi hệ thống các con phố bộ ở vn.

Một khái niệm mới hoàn toàn được dùng trong dự thảo thông tư này, đó là "thu tiền". Theo đó, Trạm thu tiền phục vụ dùng tuyến phố bộ là nơi chấp hành việc thu tiền dịch vụ dùng tuyến phố bộ của phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Trước đây, tại Thông tư 49/2016/TT-BGTVT nằm 2016, nơi thu phí BOT được Bộ GTVT gọi là "trạm thu giá". Còn tại Thông tư 05/2010/TT-BGTVT năm 2010, nơi thu phí BOT được Bộ GTVT gọi là "trạm thu phí".

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội (QH) khóa XIV, ngày 4-6-2018, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã lần đầu tiên đăng bè cánh giải đáp chất chất vấn của QH. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho nhân thức Bộ GTVT cùng phổ quát bộ ngành đã hấp thụ quan điểm, lãnh đạo rà soát và đang trình Chính phủ để thay đổi tên "trạm thu giá" BOT bằng tên mới phù hợp với luật và các yêu cầu.

Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thẳng thắn: "Việc này không cần phân tích, tôi thấy Bộ GTVT cứ quay đi về tên gọi cũ là trạm thu phí vì tên này đã đúng bản chất. Hiện nay mà trình thì lâu lắm".

Kết quả, ngày 10-7-2018, Tổng cục Trục đường bộ Việt Nam đã chính thức có văn bản hỏa tốc yêu cầu các nhà đầu tư và đơn vị dự án BOT đổi tên "trạm thu giá" thành "trạm thu phí". Theo văn bạn dạng này, Tổng cục Đường bộ vn cho biết thực hiện lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ; ý kiến của các Bộ: Nguồn vốn, Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo của Bộ GTVT, để thống nhất tên gọi đơn giản, dễ hiểu, được cư dân, tổ chức đống ý ưng ý, Tổng cục Các con phố bộ Việt Nam đòi hỏi các công ty: đổi tên "trạm thu giá" thành "trạm thu phí"; thay thế trong khoảng "giá" bằng trong khoảng "phí" trong các cụm trong khoảng "trạm thu giá", "biểu giá", "giá thành" trên chuỗi hệ thống biển tên trạm, biển chỉ dẫn, tên bảng niêm yết mức thu và trên vé thu tại các trạm thu phí.

Theo Văn Duẩn

Người công huân


Tham khảo thêm: dat xanh