Lập hội đồng thẩm định vấn đề chỉnh các 2 tuyến metro tại Tp.HCM

Theo đó, ông È Quang đãng Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP, làm cho chủ tịch Hội đồng giám định. Ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc GTVT TP, khiến phó chủ toạ thường trực. Thành viên Hội đồng giám định là đại diện của các sở/ngành, địa phương.

Mỗi thành viên chịu bổn phận chính về nội dung đánh giá thuộc chuyên ngành nghề, ngành do doanh nghiệp bản thân quản lý. Trong đó, Sở GTVT được giao nhiệm vụ đại diện HĐTĐ để tổng thích hợp, lên tiếng, trình UBND TP; song song chịu bổn phận chính đảm bảo tiến độ, hiệu quả và chất lượng của các công trình.

Sở Tư pháp có ý kiến đánh giá các điều can dự đến việc áp dụng quy định, quy định của các nhà tài trợ trong công đoạn thi hành công trình và các yếu tố khác có can dự.

Lập hội đồng thẩm định điều chỉnh các 2 tuyến metro tại Tp.HCM - Ảnh 1.

UBND các thị xã/huyện có quan điểm giám định đối với các nội dung của dự án về các vấn đề can hệ đến phạm vi quản lý của địa phương. Đặc biệt là các nhân tố về sự phù hợp quy hoạch xây đắp, điều hành đất đai, an toàn đơn côi tự và ảnh hưởng môi trường đến địa phương, yếu tố đền bù, giải phóng mặt bằng...

Ban Điều hành các con phố sắt đô thị có nhiệm vụ cung cấp toàn diện giấy tờ, tài liệu có can dự và thi hành việc bổ sung, chỉnh sửa hoặc giải trình các vấn đề can dự tới dự án trong quá trình đánh giá. 

Chủ toạ Hội đồng giám định quyết định xây dựng tổ giúp việc để giúp hội đồng trong quá trình chấp hành nhiệm vụ. Chấm dứt công việc giám định, hội đồng lên tiếng kết quả thẩm định công trình theo đúng luật pháp. Hội đồng được phép yêu cầu nhà đầu tư, đơn vị giải đáp công trình và các tổ chức can dự cung cấp thủ tục, tài liệu và đòi hỏi chỉnh sửa, bổ sung hoặc giải trình các yếu tố liên quan đến công trình trong thời kỳ thẩm định.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giao thông vận chuyển vận kiểm tra, đánh giá kỹ việc vấn đề chỉnh tổng mức đầu tư; Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẵn sàng dự thảo Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về việc vấn đề chỉnh tổng mức đầu cơ nhị dự án metro tuyến số 1 và số 2.

Hạ Vy

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem tại: dịch vụ bất động sản