LNTT quý 1 của Eximbank giảm 38% so với cùng kỳ, cho vay đối tượng mua hàng phát triển âm

Theo BCTC Hợp nhất quý 1/2019 của Eximbank, lợi nhuận trước thuế 3 tháng đầu năm của nhà băng đạt 350 tỷ đồng, giảm 37,5% so với cùng kỳ năm rồi.

Sự sụt giảm lợi nhuận này chủ công tới từ chênh lệch ở khoản mục doanh thu góp vốn sắm cổ lỗ phần. Trong khi quý 1/2018, Eximbank có được khoản thu bỗng nhiên biến hơn 500 tỷ trong khoảng việc thoái sạch vốn khỏi Sacombank thì quý 1 năm nay, doanh thu từ đầu tư tậu cũ rích phần chỉ đạt 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh, hoạt động kinh doanh ngoại ăn năn cũng kém khả quan hơn, có lợi nhuận đạt 23 tỷ, giảm 60% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động khác giảm 19%, chỉ đạt 38 tỷ đồng.

Trái lại, thu nhập lãi thuần tăng 24,3% đạt 829 tỷ đồng. Hoạt động phục vụ có lãi 79 tỷ, tương đương với mức cùng kỳ. Hoạt động mua bán chứng khoán có lợi nhuận 46 tỷ, khi mà cùng kỳ bị lỗ 24 tỷ.

Chi tiêu hoạt động tăng nhẹ 6,1% lên mức 674 tỷ đồng. Theo đó, lãi thuần từ hoạt động buôn bán của Eximbank đạt 343 tỷ, giảm 51,8%.

Dù rằng được hoàn nhập phòng ngừa 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ phải trích lập đến 152 tỷ; LNTT quý 1/2019 của Eximbank vẫn thấp hơn cùng kỳ năm 2018. Lãi ròng đạt 281 tỷ, giảm 36,7%.

Cuối tháng 3/2019, tổng của nả của nhà băng đạt 150.715 tỷ đồng, giảm 1,3% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng giảm 2,9% xuống mức 99.944 tỷ đồng. Huy động tiền gửi khách hàng tăng 2,8% đạt 122.019 tỷ đồng.

Nợ xấu tại thời điểm ngày 31/3/2019 là 1.895 tỷ đồng, giảm 25 tỷ so với đầu năm. Đương nhiên, do tổng dư nợ cho vay sụt giảm nên tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của nhà băng vẫn tăng trong khoảng mức 1,85% lên 1,88%.

Ngân hàng cũng còn 5.462 tỷ đồng nợ xấu tại VAMC, trong đó đã trích lập đề phòng 2.129 tỷ đồng.

Hải Vân

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: dịch vụ nhà đất