Pháp luật cụ thể về Luật quy hoạch cần nhân thức | MuaBanNhaDat

Nghị định này qui định chi tiết vài nội dung tại các Vấn đề 15 (nhiệm vụ lập quy hoạch), 17 (công ty trả lời lập quy hoạch), 19 (lấy ý kiến về quy hoạch), 22 (nội dung quy hoạch toàn bộ non sông), 23 (nội dung quy hoạch môi trường biển nước nhà), 24 (nội dung quy hoạch sử dụng đất non sông), 25 (nội dung quy hoạch ngành nghề đất nước), 26 (nội dung quy hoạch vùng), 27 (nội dung quy hoạch tỉnh), 30 (Hội đồng giám định quy hoạch), 40 (chế độ báo cáo quy hoạch), 41 (chuỗi hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu nước nhà về quy hoạch) và 49 (bổn phận bình chọn chấp hành quy hoạch) của Luật Quy hoạch.

Thời hạn lập quy hoạch

Nghị định nêu rõ, thời hạn lập quy hoạch toàn cục nước nhà, quy hoạch môi trường biển đất nước, quy hoạch sử dụng đất đất nước, quy hoạch vùng không quá 30 04 tuần tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê chuẩn y, trong đó, thời hạn lập phù hợp phần quy hoạch không quá 18 tháng đối với quy hoạch cục bộ đất nước, quy hoạch môi trường biển non sông, quy hoạch vùng. Thời hạn lập quy hoạch lĩnh vực non sông, quy hoạch thức giấc không quá 24 tháng tính trong khoảng ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt y.

Xây đắp hệ thống thông tin và cơ sở vật chất dữ liệu tổ quốc về quy hoạch

Theo Nghị định, chuỗi hệ thống tin tức và cơ sở vật chất dữ liệu non sông về quy hoạch được xây dựng theo kiến trúc một cổng tin tức điện tử kết nối giữa các bộ, tập đoàn ngang bộ và UBND cấp tỉnh giấc trên môi trường mạng, phù hợp với Khuông kiến trúc Chính phủ điện tử vn; dịch vụ công tác lập quy hoạch, lấy ý kiến về quy hoạch, lên tiếng, cung cấp thông tin về quy hoạch; giám sát, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch.

Các thông tin, cơ sở vật chất dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu đất nước về quy hoạch là tin tức, cơ sở vật chất dữ liệu được số hóa, liên minh, tích thích hợp với nhau, gắn với hạ tầng dữ liệu nền địa lý quốc gia và được đánh giá theo quy định của qui định. Diện tích đơn vị khai triển xây dựng hạ tầng dữ liệu nền địa lý non sông được xác định theo đơn vị hành chính cấp thị xã; sử dụng hệ thống quy chiếu và hệ tọa độ nước nhà VN-2000 cho toàn bộ các loại tin tức, hạ tầng dữ liệu bạn dạng đồ.

quy dinh chi tiet ve luat quy hoach can biet

Tin tức, cơ sở dữ liệu được tích lũy để xây đắp hệ thống thông tin và hạ tầng dữ liệu tổ quốc về quy hoạch gồm:

1- Tiệm dữ liệu hồ sơ quy hoạch cấp tổ quốc, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh giấc, quy hoạch có thuộc tính kỹ thuật chuyên ngành, quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, quy hoạch thành phố, quy hoạch vùng quê đã được phê phê duyệt và được lưu trữ theo luật pháp tại Nhân tố 44 của Luật Quy hoạch;

2- Tiệm dữ liệu chuyên lĩnh vực do bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh giấc, đô thị trực thuộc trung ương điều hành, bao gồm cơ sở dữ liệu thống kê non sông và chuỗi hệ thống tiêu chí thống kê cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp phường; cơ sở dữ liệu về khoáng sản nước; hạ tầng dữ liệu về địa chất và khoáng sản; hạ tầng dữ liệu về môi trường; hạ tầng dữ liệu về khí tượng, thủy văn; cơ sở vật chất dữ liệu tài nguyên môi trường biển và hải đảo; cơ sở vật chất dữ liệu về biến đổi khí hậu; cơ sở vật chất dữ liệu thống kê, kiểm kê về đất đai; cơ sở vật chất dữ liệu quy hoạch, ý tưởnrg sử dụng đất; thông tin và cơ sở vật chất dữ liệu can hệ đến điều tra cơ bản về đất đai; cơ sở dữ liệu về hệ thống kết cấu hạ tầng khoa học; hạ tầng dữ liệu về chuỗi hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn; hạ tầng dữ liệu về nhà ở và hoạt động mua bán bất động sản; cơ sở dữ liệu về quốc phòng, an toàn; hạ tầng dữ liệu đo đạc và bạn dạng đồ có liên quan;

3- Chi nhánh dữ liệu nền địa lý tổ quốc được chuẩn hóa và cập nhật nhiều lần;

4- Thông tin và cơ sở dữ liệu về quy hoạch khác.

Nghị định nêu rõ, bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh cập nhật tin tức và hạ tầng dữ liệu về giấy tờ quy hoạch thuộc khuôn khổ quản lý tham gia hệ thống tin tức và cơ sở vật chất dữ liệu quốc gia về quy hoạch trên không gian mạng trong thời hạn 10 ngày kể từ khi quy hoạch được phê ưng chuẩn.

Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp thức giấc cập nhật thông tin và hạ tầng dữ liệu chuyên ngành thuộc khuôn khổ quản lý tham gia chuỗi hệ thống thông tin và hạ tầng dữ liệu quốc gia về quy hoạch trên không gian mạng theo các kỳ thống kê, kiểm kê hoặc sau khi kết quả dò xét, khảo sát, đo đạc được tập đoàn có thẩm quyền phê duyệt, thông báo.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Có thể bạn quan tâm: gia dat saigon