Sắp sơ tuyển nhà đầu tư Khu thành phố mới Ánh Dương tại Phú Im

Theo Sở Xây dựng tỉnh giấc Phú Yên ổn, Dự án Khu đô thị mới Ánh Dương có tổng chi phí thi hành là 116,25 tỷ đồng. Quy mô dùng đất là khoảng 11,5 ha, tại thị trấn Chí Thanh, quận Tuy An.

Mục tiêu của Dự án là nhằm chi tiết hóa đồ án nhân tố chỉnh, bổ sung quy hoạch thông thường xây dựng đô thị Chí Thạnh tới năm 2025 được ưng chuẩn và phù hợp với quy hoạch toàn cục sản xuất kinh tế - phố hội của địa phương.

Theo Minh Thông

Đấu thầu


Đọc thêm: bat dong san