Tổng Bí thơ, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 'Phải làm tiếp một vài vụ cho ra vụ'

Dù khiến cho tốt các công việc nhưng không được chủ quan, thỏa mãn

Theo VTV, ngày 14/5, tại Thủ đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì buổi khiến cho với chỉ đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước.

Tham gia buổi làm cho việc có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thơ Nai lưng Quốc Vượng và Bí thơ Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên.

Thay mặt chỉ đạo 4 Văn phòng (Văn phòng Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ toạ nước, Chính phủ), ông Nguyễn Văn Nên đã lên tiếng một số tình hình, kết quả công tác bốn tuần 4/2019, bắt buộc vài điều cần niềm nở lãnh đạo trong thời điểm tới.

Chỉ đạo cơ bản đã bàn bạc, hợp nhất cao với các công tác trọng điểm của tháng 5/2019 và thời gian đến.

Theo đó, trước mắt tổ chức thắng lợi Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, các phiên họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thơ sắp tới, tập trung bảo đảm tiến độ, chất lượng xây, dựng các văn kiện trình Đại hội XIII và các công tác sẵn sàng Đại hội đảng bộ các ngành tiến đến Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục sẵn sàng và đơn vị tốt Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ toạ nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, 04 tuần 4 và nửa đầu tháng năm/2019, có phổ biến ngày lễ kỷ niệm và sự kiện đối nội, đối ngoại quan trọng.

Chỉ huy chủ công và các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thơ, chỉ đạo Quốc hội, Chính phủ đã bám sát chương trình, chiến lược và diễn biến của tình hình, dồn vào một chỗ chỉ huy, chỉ đạo các công ty công dụng, đoàn thể, địa phương khai triển chấp hành các nhiệm vụ.

Giải quyết kịp thời và hiệu quả những trở ngại đột nhiên xuất, nảy sinh, đảm bảo tốt các công tác của Đảng, Nhà nước, các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội, an toàn - quốc phòng, đối ngoại, công tác chấn chỉnh, xây đắp Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thụ động.

"Tất cả những chương trình, chiến lược, dự kiến công việc đã có, ta phải tiếp tục tăng cường và bám cho sát. Chỉ đạo đảm trách các ngành, ngành, chỉ đạo chủ công luôn luôn, nhiều lần kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu thi hành cho tốt. Càng xong xuôi sớm được những việc dở dang xưa nay thì người ta càng hoan nghênh", Tổng Bí thơ, Chủ toạ nước nói.

Ông lấy Chẳng hạn, mới đây, quy hoạch tạp chí lên tiếng là tốt và với Luật công tích cần cố gắng khiến cho, thông báo công khai.

Về tình hình phổ biến, theo Tổng Bí thư, Chủ toạ nước dù đã tốt rồi nhưng không được chủ quan, thỏa mãn, nhất là các Bộ, các đơn vị quản lý.

"Chúng ta dồn vào một chỗ khiến tốt để khiến sao trong khoảng giờ tới cuối năm tạo bước chuyển đều trên phần đông các ngành nghề", ông đòi hỏi.

Tổng Bí thư, Chủ toạ nước thể hiện sự quan trọng tới công việc sẵn sàng cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, trong đó, đòi hỏi lần này cần ân cần, chỉ huy phổ quát hơn, sát hơn Đại hội Đảng bộ các đơn vị quản lý; không để chuẩn bị Đại hội mà xao nhãng các công tác thường xuyên, phát triển kinh tế phường hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây đắp Đảng, chăm lo đời sống quần chúng. #.

"Ta phải vồ cập phổ thông hơn tới Đại hội Đảng bộ các ngành, khác biệt là các tỉnh giấc, kể cả xuống đến cơ sở chứ không chỉ lăm lăm chuẩn bị cho tỉnh hay chỉ lo cho TƯ. Việc này gắn liền với ý tưởnrg tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Bổn phận các địa phương cũng phải tham gia rất lớn vào Đại hội 13 này thắng lợi tốt đẹp...", Tổng Bí thơ, Chủ tịch nước nêu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, trong chuẩn bị Đại hội phải lưu ý cả 2 việc: Về các chương trình nghị sự, nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhân lực. Tuy nhiên, chẳng phải Đại hội chỉ sẵn sàng nhân lực mà có đa số việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Phải làm tiếp một vài vụ cho ra vụ - Ảnh 1.

Quang đãng cảnh buổi khiến việc. Ảnh: Khánh Quỳnh.

Tổng Bí thư, Chủ toạ nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp chỉ huy chủ yếu

Ông nêu thêm, khi doanh nghiệp Đại hội Đảng cần khiến rõ các nhân tố kinh tế ở địa phương ra sao, tư nhân sản xuất đến đâu, quốc doanh sản xuất đến đâu, kinh tế Nhà nước teo tóp đi hay nở mạnh ra, cá nhân phát triển lên hay teo tóp đi, kinh tế hỗn hợp, kinh tế nước ngoài đầu như thế nào...

"Từng địa phương phải nghĩ và từ chỗ đó, anh kiến nghị ra Trung ương. Trung ương tổng phù hợp phần nhiều lại, trở thành một cái chung của cả nước cho chiến lược 5 năm, 10 năm đến.

Tôi cho hay lắm. Tôi nghĩ mãi chỗ này rồi và các bè bạn đi địa phương cũng nên gợi ý anh em theo kiểu này", ông thể hiện sự quan trọng.

"Phải tiếp diễn cuộc chiến tranh chống tham nhũng, thụ động, hoang toàng"

Tổng Bí thơ, Chủ toạ nước thể hiện sự quan trọng tới ý thức hòa hợp, hợp nhất trong Đảng ở phần đông các đơn vị quản lý, các ngành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp chỉ huy chủ chốt. Nguồn: VTV

Ông cho rằng, cái lớn nhất là lợi ích của non sông, dân tộc nên phải liên minh, thống nhất cao, nhất là trên Trung ương. Mỗi người một điểm tốt, tập thích hợp lại thành một lãnh tụ tập thể và địa phương cũng phải thế.

"Khác biệt, chống chạy chức, chạy quyền...", ông chỉ rõ

Tại cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đòi hỏi các tập đoàn chức năng cần tiếp tục trận chiến tranh chống tham nhũng, bị động với ý thức kiên quyết, kiên cường.

"Phải tiếp diễn trận đấu tranh chống tham nhũng, bị động, hoang phí. Gần đây ta đã khiến tốt và vừa rồi Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp, không có dừng lại.

Phương pháp làm rất nghiêm ngặt, khích lệ động viên nhưng phải rất nghiêm, không người ta cảm thấy thấp thỏm ta trùng xuống, thế nọ thế kia. Tuyệt đối xóa ấn tượng đó đi.

Phải làm cho tiếp vài vụ cho ra vụ. Các bạn bè không được nghỉ, không được ngơi, không được có gì để người ta cảm thấy trùng xuống. Có khi phải khiến cho mạnh hơn nữa mới tốt", VTV trích lời Tổng Bí thơ, Chủ toạ nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đòi hỏi Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, chủ động phối hợp ngặt nghèo với các tổ chức công dụng để tham vấn, đề xuất bố trí các công việc của lãnh đạo cốt yếu, bảo đảm các hoạt động của Đảng, Nhà nước tiếp nối, nhịp nhàng, hiệu quả cao.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức Trẻ


Đọc thêm: bds