Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương

Sáng 18/5, sau hơn 2 ngày làm cho việc, Hội nghị lần thứ 10 Ban Thi hành Trung ương Đảng đã họp phiên bế mạc.

Tổng Bí thơ, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân quản lý phiên bế mạc.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng Bí thơ, Chủ toạ nước Nguyễn Phú Trọng bình chọn cao sự chuẩn bị của các Tiểu ban sẵn sàng cho ĐH Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Tổng Bí thơ, Chủ tịch nước, Trung ương đồng tình về cơ bản với dự thảo đề cương các Lên tiếng, trong đó có các yếu tố về chủ đề, tiêu đề, phương châm, tư tưởng lãnh đạo, kết cấu và vài yếu tố trọng điểm cần xin quan niệm trong quá trình xây dựng các văn kiện.

Đồng thời, ông yêu cầu các Tiểu ban lao vào hoàn thiện các đề cương, đảm bảo sự thống nhất giữa các Công bố, nhất là về chủ đề, quan niệm, tư tưởng chỉ huy và tiêu chí tổng quát; trình bày gọn ghẽ, hàm súc, rõ ràng, dễ nắm bắt, dễ nhớ, dễ chấp hành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương - Ảnh 1.

Quang quẻ cảnh Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 10. Ảnh: Trí Dũng.

Ông nói, Trung ương đặc biệt thể hiện sự quan trọng, Thông báo chính trị, Báo cáo kinh tế - phường hội và các báo cáo chuyên đề phải đích thực xứng tầm trình Đại hội, biểu lộ được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong quá trình phát triển mới với những cơ hội, tiện lợi và gian truân, thách thức mới đan xen.

Cùng với đó, xác định chính xác những chủ trương, xác định phương hướng và các quyết sách lớn bảo đảm thi hành thắng lợi tương lai tiếp diễn tăng cường đổi mới trọn vẹn, đồng bộ, xây dựng, phát triển non sông, bảo kê Quốc gia trong 5, 10 năm tới (100 năm kiến thiết Đảng) và tầm nhìn đến năm 2045 (100 năm thi công nước).

Chủ tịch BCH Trung ương Đảng cũng nhấn mạnh, việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII phải dồn vào một chỗ làm cho rõ và xử lý thật tốt các mối quan hệ lớn: Quan hệ giữa đổi mới, bất biến và sản xuất.

Giữa thay đổi kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân hành các quy luật của kinh tế hoạt động mua bán và bảo đảm xác định phương hướng phường hội chủ nghĩa; giữa tạo ra nhóm đóng gói và xây dựng, hoàn thiện quan hệ đóng chai phố hội chủ nghĩa; giữa Nhà nước, hoạt động mua bán và phố hội.

Giữa lớn mạnh kinh tế và sản xuất văn hoá, chấp hành tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng và kiểm soát an ninh Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa chủ quyền, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và quần chúng. # làm cho chủ...

Khác lạ, cần đi sâu phân tích, đánh giá việc triển khai chấp hành các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020, làm rõ những kết quả đã đạt được, hạn nhạo báng, yếu kém còn sinh tồn và căn do, bài học kinh nghiệm; dự báo kỹ năng thi hành Cương lĩnh, mục tiêu Kế hoạch phát triển non sông tới năm 2030, góc nhìn đến năm 2045...

Tổng Bí thơ, Chủ tịch nước chỉ rõ, Hội nghị đã bàn thảo dân chủ, cho quan điểm chỉ đạo đối với việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các ngành tiến tới Đại hội lần thứ XIII.

Trong đó, công việc chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ phải thực hiện theo đúng Nhân tố lệ, quy chế giễu, luật pháp của Đảng, chọn, giới thiệu và bầu được những bạn bè thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

song song, lưu ý nhận thấy, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng, bảo đảm tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người địa phương tộc.

Ban Chấp hành TƯ cũng giao Bộ Chính trị, sau Hội nghị này, khẩn trương chỉ đạo sớm hoàn chỉnh và ban hành Chỉ thị để định hướng cho toàn Đảng sẵn sàng và tiến hành chiến thắng Đại hội các ngành, góp phần cho thắng lợi Đại hội XIII của Đảng.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức Trẻ


Đọc thêm: mua dat