Xây tuyến các con phố bộ ven biển qua tỉnh giấc Thanh Hóa

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có quan điểm chỉ đạo về đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh theo chế độ công ty đối tác công tư, hợp đồng BOT.

Chi tiết, đối với công trình đầu tư xây dựng tuyến trục đường bộ ven biển, đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, thức giấc Thanh Hóa, Phó thủ tướng giao Bộ Chiến lược và Đầu tư đề nghị tổ chức thẩm định Công bố phân tích tiền khả thi công trình theo đúng pháp luật của Luật Đầu tư công, trình Thủ tướng Chính phủ để ý, quyết định.

Đối với công trình đầu cơ xây đắp tuyến tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa theo cơ chế công ty đối tác công tư, phù hợp đồng BOT, Phó thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu cơ chủ trì, phối phù hợp với các bộ có can dự thẩm định nguồn vốn và kĩ năng bằng vận vốn đối với phần vốn ngân sách Trung ương; song song hướng dẫn thức giấc Thanh Hóa hoàn thành giấy má trình theo đúng pháp luật.

Theo quyết định đã được Thủ tướng phê thông qua quy hoạch chi tiết con đường bộ ven biển, tuyến đường đi qua 6 địa phương là: Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Các sự án này được xác định đầu tư với quy mô cấp 3; chủ đạo đầu cơ trong giai đoạn trước năm 2020, trừ một vài đoạn đi qua các thức giấc Thái Bình với 7/50 km; Nam Định với 29/73,5 km được xác định đầu tư trong công đoạn sau năm 2020.


Đọc thêm: mua nha