Xuất khẩu chè mang về hơn 60 triệu USD trong 4 04 tuần đầu năm

Cục Xuất nhập cảng (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê trong khoảng Tổng cục Thương chính cho biết, xuất khẩu chè của vn trong bốn tuần 4/2019 đạt 9,4 nghìn tấn, giá trị 15,9 triệu đô la, giảm 1,5% về lượng, nhưng tăng 3,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. 

Lũy kế 4 04 tuần đầu năm 2019, xuất khẩu chè đạt 36 nghìn tấn, trị giá 62,6 triệu đô la, tăng 3,4% về lượng và tăng 15,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Đáng lưu ý, giá xuất khẩu bình quân mặt hàng chè trong bốn tuần 4/2019 đạt 1.699,8 USD/tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất khẩu bình quân mặt hàng chè trong 4 tháng đầu năm 2019 đạt 1.737,1 đô la/tấn, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 4 tháng đầu năm 2019 mặt hàng chè xuất khẩu sang hoạt động mua bán Pakistan tăng nhanh cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ trọng xuất khẩu chè sang hoạt động mua bán này ngày càng tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất khẩu bình quân mặt hàng chè sang hoạt động mua bán Pakistan đạt 1.961,9 đô la/tấn, giảm 9,1% so với 4 bốn tuần đầu năm 2018.

Theo sau là thị trường Đài Loan đạt 10,6 nghìn tấn, trị giá 20,9 triệu đô la, tăng 10% về lượng và 14,4% về giá trị, giá xuất khẩu bình quân mặt hàng chè sang hoạt động mua bán Đài Loan đạt 1.515,3 USD/tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018.

Đáng để ý, mặc dầu lượng chè xuất khẩu sang hoạt động mua bán China giảm mạnh trong 4 bốn tuần đầu năm 2019, nhưng giá xuất khẩu bình quân mặt hàng chè sang hoạt động mua bán này tăng rất mạnh. Theo đó, trị giá xuất khẩu chè sang China đạt 7 triệu USD, tăng 94% so với cùng kỳ năm 2018.

Quỳnh Anh

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem tại: mua dat