Xuất khẩu hạt điều sang các hoạt động mua bán chính tăng rất mạnh

Bộ Công thương nghiệp cho nhân thức, giá hạt yếu tố chất liệu giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2018. Tại thức giấc Bình Phước, giá hạt vấn đề thô ở mức 28.000 – 30.000 đồng/kg (tương đương 1,21 – 1,29 USD/kg). Trong khi đó, tại cổng nhà máy, giá hạt vấn đề thô là 30.000 – 32.000 đồng/kg, giá hạt điều thô khô khoảng 36.000 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Thương chính, xuất khẩu hạt yếu tố nửa đầu tháng 4/2019 đạt 15,8 nghìn tấn, trị giá 120,68 triệu đô la Mỹ tăng 12,9% về lượng và tăng 10,4% về giá trị so với nửa đầu tháng 3/2019, so với cùng kỳ năm 2018 tăng 10,6% về lượng, nhưng giảm 14,5% về trị giá.

Lũy kế trong khoảng đầu năm tới giữa tháng 4/2019, xuất khẩu hạt nhân tố đạt 92,3 nghìn tấn, trị giá 760,17 triệu USD tăng 7,6% về lượng, nhưng giảm 15,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Được biết trong 15 ngày đầu bốn tuần 4/2019, giá xuất khẩu bình quân hạt vấn đề của Việt Nam đạt mức 7.622 USD/tấn, giảm 2,1% so với 15 ngày đầu 04 tuần 3/2019, so với nửa đầu bốn tuần 4/2018 giảm 22,7%. Lũy kế trong khoảng đầu năm tới nửa đầu tháng 4/2019, giá xuất khẩu bình quân hạt nhân tố đạt mức 7.979 đô la/tấn, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Tháng 3/2019, xuất khẩu hạt nhân tố sang thị trường TQuốc tăng 51,9% về lượng và tăng 23,1% về giá trị so với 04 tuần 3/2018, đạt 3,8 nghìn tấn, trị giá 30,57 triệu đô la.

Đáng lưu ý, lượng hạt nhân tố xuất khẩu 04 tuần 3/2019 sang phổ biến thị trường phát triển từ 2 đến 3 con số so với tháng 3/2018, gồm Úc tăng 126,7%, Đức tăng 73,8%, Anh tăng 19%, Nga tăng 63,9%, Thái Lan tăng 77%. Trong khi đó, xuất khẩu hạt yếu tố sang thị trường Hoa Kỳ giảm 9,5% về lượng và giảm 28% về trị giá, đạt 10,4 nghìn tấn, trị giá 83,73 triệu USD.

Bộ Công thương nghiệp cho biết, 3 bốn tuần đầu năm 2019, xuất khẩu hạt điều sang Hoa Kỳ giảm 0,3% về lượng và giảm 20,8% so với 3 bốn tuần đầu năm 2018, đạt 25,3 nghìn tấn, giá trị 205,96 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra đó, xuất khẩu hạt vấn đề sang TQuốc tăng 3,4% về lượng, đạt 10,7 nghìn tấn. Đáng xem xét, xuất khẩu hạt điều sang một số hoạt động mua bán tăng nhanh cả về lượng và trị giá, gồm Úc, Đức, Nga.

Tùng Anh

Theo Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: dịch vụ bất động sản