11 triệu người hưởng tiền ngân sách, giảm 40 ngàn vẫn quá cồng kềnh - VietNamNet

Số lượng người hưởng lương, phụ cấp trong khoảng ngân sách khoảng 11 triệu người, bao gồm cả các đối tượng chính sách.

Tinh giản 40 nghìn người

Số lượng người hưởng lương, phụ cấp trong khoảng ngân sách khoảng 11 triệu người, bao gồm cả các đối tượng chính sách. chậm triển khai là con số chính thức được cung cấp tại Hội nghị “Chính phủ và Chính quyền địa phương” do Bộ Nội vụ công ty ngày 28/8/2018 (cập nhật tới 04 tuần 3/2018).

Bộ máy bừa bãi, chi ngân sách để nuôi bộ máy chiếm tỷ trọng lớn... là những trở ngại được đặt ra từ lâu. Vậy nên, thời gian qua, nhiều bộ ngành địa phương đã tiến hành sắp xếp, doanh nghiệp lại bộ máy theo hướng tinh gọn hơn.

Báo cáo thực hành dè xẻn chống tiêu hao của Chính phủ cho thấy, một số bộ, địa phương đã giải quyết được kết quả về rà soát, bố trí lại doanh nghiệp bộ máy trong năm 2018, như: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Vốn đầu tư, tỉnh Long An, tỉnh Kiên Giang, tỉnh giấc Bắc Ninh,...

11 triệu người hưởng tiền ngân sách, giảm 40 ngàn vẫn quá cồng kềnh
Chi ngân sách cho bộ máy còn rất lớn.

Đơn cử, Bộ Công an đã giảm 6 Tổng cục, 55 công ty cấp cục, 20 tổ chức Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thức giấc, thị trấn trực thuộc Trung ương và giảm 819 đơn vị cấp phòng (trong đó, tổ chức Bộ giảm 287 phòng; Công an địa phương giảm 532 phòng).

Về lực lượng cán bộ, ở cơ quan Bộ Công an giảm 35 chỉ đạo cấp Tổng cục, 55 Cục trưởng và tương đương, 287 Trưởng phòng và tương đương. Ở công an địa phương giảm 14 Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thức giấc, đô thị; 174 Trưởng phòng và tương đương; 524 Đội trưởng và tương đương.

Còn Long An, sau bố trí cũng đã giảm 95 đầu mối đơn vị trực thuộc các sở, ngành, thị xã; giảm 84 lãnh đạo quản lý (49 cấp trưởng và 35 cấp phó); giảm 192 mối manh công ty sự nghiệp công lập trên toàn tỉnh giấc và giảm 175 lãnh đạo quản lý tại các công ty này (128 cấp trưởng và 47 cấp phó).

Can hệ tới việc tinh giảm biên dè bỉu, lên tiếng của Bộ Nội vụ ngày 24/12/2018 về tình hình thực hiện công việc canh tân hành chính năm 2018 cho thấy: Kết quả tinh giảm biên chế nhạo, tính từ năm 2015 đến ngày 15/10/2018, tổng số biên chế nhạo cả nước đã được tinh giảm là 40.500 người. Trong số đó, choán đa phần vẫn là người hưởng chính sách về hưu trước tuổi với 34.948 người (choán gần 86,3%).

Thế nhưng, xem xét kỹ hơn sau con số báo cáo đó, Ủy ban Vốn đầu tư ngân sách của Quốc hội thấy rằng: Việc tinh giản biên chế các tập đoàn hành chính nhà nước, đẩy mạnh tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập để giảm chi ngân sách còn bất cập, cụ thể: Bộ máy nhà nước còn bừa bãi, số người hưởng lương, phụ cấp trong khoảng ngân sách còn phổ biến.

“Qua giám sát cho thấy, việc tinh giản biên nhạo báng có nơi chưa gắn với cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức mà giảm mang tính cơ học”, Ủy ban Tài chính ngân sách bình chọn. “Còn một số tổ chức hành chính nhà nước được hưởng cách thức tự chủ vốn đầu tư như các doanh nghiệp tương lai công lập là chưa cu lì hợp”.

Sửa luật có giảm được người hưởng lương?

Để bộ máy tinh gọn hơn, Quốc hội đang bàn thảo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung vài nhân tố của Luật Doanh nghiệp Chính phủ và Luật Doanh nghiệp chính quyền địa phương. Dự thảo Luật nhằm đưa ra các pháp luật để triển khai Quyết nghị số 18-NQ/TW của Đảng, chiến lược 07 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

11 triệu người hưởng tiền ngân sách, giảm 40 ngàn vẫn quá cồng kềnh
Giảm số lượng lãnh đạo đang kiếm được nhiều quan điểm khác biệt.

Một trong những điểm nổi bật của dự thảo Luật là Chính phủ đề xuất luật pháp khuông số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chí thành lập, số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa. Dự thảo giao Chính phủ luật pháp sườn số lượng tổ chức chuyên ngành thuộc UBND cấp tỉnh, thị xã (sở ngành, phòng ban).

Bộ Nội vụ nghĩ rằng việc này được thực hiện trên tinh thần đảm bảo số biên giễu cợt tối thiểu nhu yếu của một công ty để khắc phục hiện trạng manh mún trong tổ chức và hiện trạng “số lượng lãnh đạo nhiều hơn số người không giữ chức phận chỉ huy” như bây giờ.

Tuy nhiên, phổ biến nội dung của dự thảo vẫn nhận được các quan điểm trái chiều, nhất là việc giảm số lượng cán bộ chỉ huy.

Cụ thể, yếu tố làm cho các Đại biểu Quốc hội tranh luận phổ quát là Chính phủ buộc phải giảm số lượng Phó Chủ toạ HĐND cấp thức giấc, cấp thị xã và giảm số lượng Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh giấc

Ngay tức tốc, điều này có hai luồng quan điểm. Loại ý kiến thứ nhất đề nghị giảm số lượng lãnh đạo kể trên từ 2 người xuống còn 1 người. Loại quan niệm thứ nhì buộc phải giữ nguyên số lượng 2 Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, không quá 2 Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp thức giấc như luật pháp của Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành.

Chính phủ thống nhất với loại quan niệm thứ nhất, tức giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp thức giấc, cấp thị xã và giảm số lượng Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh giấc.

Song, khi thẩm tra dự thảo Luật này, Ủy ban Quy định của Quốc hội lại nghĩ rằng Chính phủ cần có bình chọn tác động thật kỹ đối với các vấn đề nêu trên để phục vụ đòi hỏi nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng công việc chứ không chỉ nhằm mục tiêu giảm biên dè bỉu.

“Việc đánh giá tác động cần làm rõ ví như giảm số Phó Chủ toạ HĐND cấp thức giấc, cấp quận, số Phó Trưởng Ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh thì trên toàn quốc sẽ giảm được bao lăm biên nhạo báng và số lượng cán bộ dôi dư này sẽ sắp xếp, sắp xếp vào vị trí công tác nào cho thích hợp; đồng thời, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tăng cao hay giảm đi”, Ủy ban Quy định nêu ý kiến.

Dường như đó, trên diễn đài Quốc hội, phổ quát quan niệm đã tỏ rõ sự không ưng ý. Có quan điểm nghĩ rằng đi kèm với tinh giản biên chế thì phải gắn với nâng cao chất lượng hoạt động.

“Giảm số lượng có khiến giảm chất lượng hoạt động của bộ máy không? Phải đánh giá cho được hiệu quả hoạt động thế nào, giảm có hiệu quả khi giảm số lượng không”, Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) nêu điều.

Hà Duy


Có thể bạn quan tâm: dat xanh