Bình Phước yếu tố động, bổ nhậm hàng loạt lãnh đạo cốt yếu

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thức giấc Huỳnh Anh Minh đã trao quyết định của Chủ toạ UBND thức giấc về việc nhân tố động ông Lê Trường Sơn - Thức giấc ủy viên, nguyên Phó Bí thơ Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND đô thị Đồng Xoài tới kiếm được công tác tại Thành ủy Đồng Xoài (lúc trước ngày 6/6/2019, Thức giấc ủy Bình Phước đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thức giấc ủy về việc chuẩn y chức danh Bí thư Thành ủy Đồng Xoài nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Lê Trường Sơn).

Tiếp đó, Phó Chủ toạ UBND tỉnh giấc Huỳnh Anh Minh trao quyết định luân chuyển ông Nguyễn Minh Bình - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về nhận công tác tại UBND thành phố Đồng Xoài, giao giữ chức phận Quyền Chủ tịch UBND đô thị Đồng Xoài.

song song, Phó Chủ toạ UBND thức giấc Huỳnh Anh Minh trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức phận Chủ tịch UBND thị phố Phước Long nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Thụy Luân. Trao quyết định phê duyệt kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị thị trấn Phước Long nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Việt Hoàng. 

Trao quyết định duyệt y kết quả bầu bổ sung chức phận Phó Chủ toạ UBND quận Bù Đăng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Lưu.

Y Vân

Theo Nhịp sống kinh tế


Tham khảo thêm: bat dong san