Bộ Quốc phòng đồng tình cách thức chuyển 14 cơ quan về Tây Hồ Tây

Bộ Quốc phòng vừa có văn phiên bản gửi Văn phòng Chính phủ can hệ tới đồ án Quy hoạch xây dựng chuỗi hệ thống trụ sở các bộ, tập đoàn trung ương tại đô thị Hà Nội.

Bộ Quốc phòng cho biết, qua tìm hiểu thông báo số 91/BC-BXD ngày 14/5/2019 của Bộ Xây đắp về việc triển khai lập đồ án quy hoạch xây dựng chuỗi hệ thống hội sở làm việc các bộ, tổ chức ngang bộ, tổ chức thuộc Chính phủ, tổ chức trung ương các đoàn thể tại Hà Nội Thủ đô tới năm 2030, Bộ Quốc phòng thống nhất với kiến nghị, đề nghị của Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem phương thức 3 - phương án có phổ biến lợi thế và có tính khả thi - về việc vận động 14 bộ lĩnh vực, công ty trung ương về khu vực Tây Hồ Tây, với quy mô dùng đất khoảng 35ha.

Trước đây, theo bắt buộc của Bộ Xây đắp, phương thức chuyển 12 bộ ngành gồm: Ý tưởnrg và Đầu tư, Công Thương, Tư pháp, Xây đắp, Liên lạc Vận chuyển vận, Công phu - Thương binh và Phường hội, Y tế, Nông nghiệp và Tạo ra vùng quê, Văn hóa - Sport và Ngao du, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Huấn luyện, Ủy ban Chiến trận non sông vn về Tây Hồ Tây (riêng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang xây đắp tại Mễ Trì).

Theo đó, phương án này có khuôn khổ quy hoạch rộng 35 ha (bao gồm khu đất dự định sắp xếp công trình Tháp truyền hình vietnam được thu hồi chuyển đổi để quy hoạch hội sở bộ lĩnh vực), bình quân mỗi cơ quan trong khoảng 1,5-2 ha, tổng số người khiến cho việc dự định khoảng 14.000 người (bình quân 1.000 - 1.500 người/công ty), tầng cao bình quân dự kiến khoảng 15-20 tầng (chưa kể 3-4 tầng ngầm).

Yêu cầu vốn đầu tư cho phương thức tại khu vực Mễ Trì Hạ/Tây Hồ Tây là khoảng 11.897 tỉ đồng, tài chính được huy động trong khoảng biến đổi 50 ha tại Mễ Trì Hạ thu về 10.000 tỉ đồng, vốn chuyển đổi đất trụ sở cũ trong nội đô khoảng 1.897 tỉ đồng.

04 tuần 4 vừa rồi, thêm một doanh nghiệp nữa xin chuyển về Tây Hồ Tây là Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Theo đó, ủy ban này đã có văn phiên bản gửi Bộ Xây đắp buộc phải tập đoàn này chú ý việc lên tiếng Thủ tướng ưng ý chủ trương xây dựng trụ sở mới với quy mô khoảng 1,5-2,5 ha, chế độ đầu cơ dự án theo loại thích hợp đồng xây đắp - thuê phục vụ - chuyển giao (BLT).


Xem tại: mua dat