Buộc phải mô phỏng điều hành nhà tầm thường cư giỏi | MuaBanNhaDat

Theo Bộ trưởng Xây đắp, hiện cả nước có hơn 4.400 bình thường cư và qui định pháp luật trọn vẹn nhưng vẫn còn xảy ra mâu thuẫn ở một số thông thường cư. Các mâu thuẫn như lờ lững đơn vị hội nghị nhà tầm thường cư, bất đồng về đóng góp, kinh phí quản lý điều hành, xác định quản lý chung riêng, thu chi nguồn vốn của ban điều hành, không thống nhất chọn lựa đơn vị quản lý vận hành, chậm chạp cấp giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất, chất lượng công trình, nhà đầu tư không xây dựng nhà cửa hạ tầng trong khu vực công trình trong quyết định được duyệt y...

Theo Bộ trưởng, nguồn cội là vài pháp luật luật pháp chưa vừa đủ về thời điểm nộp kinh phí bảo trì, luật pháp chuyển tiếp phù hợp đồng sắm nhà, qui định về hành vi vi phạm, chế nhạo tài chưa kịp thời, chưa có pháp luật về kinh phí bảo trì sở hữu bình thường và phòng sinh hoạt số đông.

de xuat mo hinh quan ly nha chung cu chuyen nghiep

Bộ Xây dựng sẽ đề nghị mô hình nhà đầu tư tự điều hành và sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư; mô hình giao đơn vị quản lý điều hành nhiều năm kinh nghiệm

Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư không đủ điều kiện tài chính, chú trọng lãi nên không mở trương mục riêng để điều hành, trì hoãn bàn giao kinh phí bảo trì cho ban quản trị.

Trong khi, một vài khách hàng nhà không lưu ý kỹ luật pháp trong hợp đồng, trong đó nhà đầu tư đưa ra khoản bổ ích cho mình. Một số thành viên Ban quản trị ít kinh nghiệm chuyên ngành, vai trò điều hành địa phương chưa tốt.

Theo đó, để kiểm soát tốt hơn, Bộ Xây đắp sẽ sửa đổi luật pháp về thu kinh phí bảo trì, tư cách pháp nhân của ban quản trị. Hiện đã có mô hình Ban quản trị nhà phổ biến cư nhưng sắp tới, Bộ Xây dựng sẽ buộc phải mô phỏng nhà đầu tư tự điều hành và sử dụng kinh phí bảo trì nhà bình thường cư; mô phỏng giao doanh nghiệp điều hành điều hành giỏi. Theo Bộ trưởng, mô hình quản lý sẽ nhiều chủng loại, cởi mở hơn. Mô hình do cộng đồng tự chọn lựa và đều phải có giám sát thông qua ban quản trị của toà thông thường cư đó.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem tại: mua nha