Cận cảnh tòa tháp 2700 tỉ bỏ không phổ quát năm vừa được Vicem xin bán

Hiện Vicem đang chấp hành cũ kĩ phần hóa tổ chức kinh doanh mẹ và các công ti con. Về tình hình chế biến của Vicem, công bố tài chính năm 2018 ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.691 tỉ đồng, lãi sau thuế đạt 1.052 tỉ đồng, nộp ngân sách khoảng 703 tỉ đồng.

Bên cạnh tình hình vốn đầu tư công ti mẹ bình ổn thì các công ty con của Vicem đang thua lỗ nghìn tỉ, chạm chán đa dạng gian khổ và mất bình yên về nguồn vốn.

Chi tiết, Tổ chức kinh doanh ximăng Vicem Tam Điệp lỗ lũy kế tới cuối năm 2018 khoảng 1.103 tỉ đồng, thuộc diện mất an toàn về tài chính.

Gần giống, hai công ty con khác là Ximăng Hạ Long và Ximăng Sông Thao cũng có hệ số nợ phải trả lớn hơn 3 lần vốn chủ chiếm hữu, thuộc diện mất bình yên về vốn đầu tư.

Trong đó, Ximăng Hạ Long lỗ lũy kế tới hết 2018 khoảng 3.580 tỉ đồng, Ximăng Sông Thao lỗ lũy kế 410 tỉ đồng.


Xem nhiều hơn: mua nha