Chứng khoán Thiên Việt (TVS) trả cũ kĩ tức, cổ phiếu thưởng tổng tỷ trọng 28,5%

Ngày 18/6 tới đây CTCP Chứng khoán Thiên Việt (mã chứng khoán TVS) sẽ chốt danh sách cổ lỗ đông thực hiện trả cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền, bằng cổ lỗ phiếu và chia cũ kĩ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 28,5%, trong đó trả cũ rích tức bằng tiền tỷ trọng 5%, trả cổ tức bằng cũ kĩ phiếu tỷ lệ 20% và phát triển cổ hủ phiếu thưởng tỷ trọng 3,5%.

Như vậy, ngoài số cổ hủ tức bằng tiền, Chứng khoán Thiên Việt sẽ phát hành khoảng 14,92 triệu cũ rích phiếu mới trả cổ tức và chia thưởng cho cũ rích đông tổng tỷ trọng 23,5%. Giá trị sản xuất theo mệnh giá hơn 149 tỷ đồng.

Dự kiến sau tạo ra Chứng khoán Thiên Việt sẽ tăng vốn nhân tố lệ từ hơn 635 tỷ đồng bây chừ lên trên 784 tỷ đồng.

Không chỉ phát triển cổ phiếu trả cổ hủ tức, cổ lỗ phiếu thưởng, mà lúc trước ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Chứng khoán Thiên Việt đơn vị cuối tháng 4/2019 cách đây không lâu còn ưng chuẩn hàng loạt cách thức tăng vốn điều lệ khác.

Cụ thể Chứng khoán Thiên Việt dự kiến phát triển 1,8 triệu cũ rích phiếu ESOP theo chương trình chọn cho người công tích trong tổ chức kinh doanh với giá sản xuất 10.000 đồng/cổ phiếu. Vốn đầu tư tạo ra lấy từ quỹ đánh giá tốt thưởng phúc lợi. Thời điểm phát triển dự kiến chia khiến cho 2 đợt.

Trong khi Chứng khoán Thiên Việt còn dự kiến tạo ra lẻ tẻ 10 triệu cổ phiếu chào bán cho các chủ đầu tư với giá chào bán do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn trị giá sổ sách tại thời điểm chào bán. Số tiền thu được để tăng tài chính hoạt động cho công ty và phục vụ được vấn đề kiện làm cho thành viên trả tiền bù trừ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh phái sinh.

Dường như đó Chứng khoán Thiên Việt còn ưng chuẩn cách thức phát hành 10 triệu cổ hủ phiếu chào bán cho cũ rích đông hiện hữu tăng vốn yếu tố lệ. Giá chào bán do HĐQT quyết định.

Năm 2018 Chứng khoán Thiên Việt đạt 486 tỷ đồng thu nhập hoạt động, tăng 18% so với năm trước đây. Tất nhiên do chi phí tài chính tăng mạnh nên lợi nhuận sau thuế giảm 16%, còn gần 141 tỷ đồng. EPS đạt 2.290 đồng/cổ hủ phiếu.

Nam Hà

Theo InfoNet


Đọc thêm: dịch vụ nhà đất