Chuỗi hệ thống doanh nghiệp tín dụng xử lý 5.800 tỷ đồng nợ xấu mỗi 04 tuần

Ngân hàng Nhà nước gần đây đã đơn vị cuộc họp tin tức về kết quả hoạt động nhà băng 6 bốn tuần đầu năm 2019.

Thông báo tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Nguồn đầu tư các ngành kinh tế cho biết, nhờ thi hành quyết liệt phổ thông giải pháp, nguồn vốn vay đã tăng ngay từ đầu năm.

Tính tới ngày 31/5/2019, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế tăng 5,74% so với thời gian đầu năm. Trong đó, nguồn hỗ trợ đối với phần đông các ngành dành đầu tiên đều tăng khá.

Bên cạnh, sau gần hai năm chấp hành, Quyết nghị số 42 đã giải quyết được kết quả bước đầu cần thiết trong việc duy trì và kiểm soát nợ xấu ở mức an toàn, tạo điều kiện dễ ợt để thực hiện cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của các công ty nguồn đầu tư.

Tính từ năm 2012 đến bốn tuần 3/2019, toàn hệ thống các doanh nghiệp nguồn vốn vay đã giải quyết được 907,33 nghìn tỷ đồng nợ xấu, trong đó riêng năm 2018 giải quyết được 163,14 nghìn tỷ đồng nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng đến cuối bốn tuần 3/2019 là 2,02%.

Về xử lý nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42, lũy kế từ 15/8/2017 đến cuối bốn tuần 3/2019, toàn hệ thống đã xử lý được 227,86 nghìn tỷ đồng, bao gồm xử lý nợ xấu nội bảng là 117,8 nghìn tỷ đồng.

Tính làng nhàng, mỗi 04 tuần toàn chuỗi hệ thống xử lý được khoảng 5.800 tỷ đồng, cao hơn 4.000 tỷ đồng so với kết quả xử lý nợ xấu làng nhàng trong khoảng năm 2012 đến năm 2017, thời điểm trước khi Nghị quyết 42 có hiệu lực.

Kết quả giải quyết nợ xấu này cho thấy, khách hàng trả nợ có thiên hướng tăng, phần nào phản chiếu ý thức trả nợ của đối tượng mua hàng đã cải thiện khi tổ chức nguồn hỗ trợ, Tổ chức kinh doanh Điều hành tài sản của các công ty tín dụng vn (VAMC) có quyền thu giữ của cải bảo đảm theo Quyết nghị số 42.

Ngày 21/6/2017, Quốc hội phê chuẩn Nghị quyết 42 về thể nghiệm xử lý nợ xấu của các doanh nghiệp nguồn đầu tư, với tiêu chí pháp điển hoá những qui định chi tiết về xử lý nợ xấu, giải quyết tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu của toàn chuỗi hệ thống ngân hàng, nâng cao vai trò, năng lực của VAMC.

Dường như đó, quyết nghị này hướng đến xử lý các vướng mắc, khó khăn can hệ tới hành lang pháp lý về giải quyết nợ xấu và của cải bảo đảm các khoản nợ của tổ chức nguồn đầu tư, tạo cơ chế đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, khả thi, triệt để, giữ vững ngặt nghèo các khoản nợ xấu và xử lý của nả bảo đảm các số tiền phải thanh toán xấu của đơn vị nguồn hỗ trợ, đảm bảo các tổ chức nguồn đầu tư tiếp diễn phát huy tốt vai trò là kênh dẫn vốn chủ quản và phục vụ nhu cầu vốn cho hoạt động đóng gói, buôn bán của nền kinh tế.

Theo Đào Hưng

Vneconomy


Xem nhiều hơn: mua nha