Dừng triển khai một dự án thuộc các con phố Hồ Chí Minh

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa giao Bộ Giao thông Vận tải chịu nghĩa vụ lưu ý, quyết định việc dừng triển khai dự án đầu cơ xây dựng tuyến phố Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa theo cơ chế thích hợp đồng BOT.

Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận chuyển vận chịu bổn phận khắc phục các nhân tố nảy sinh theo đúng quy định của qui định; đồng thời, tiếp diễn phối thích hợp với các công ty can dự để thu xếp tài chính, thi hành đầu tư theo đúng quy định.

Công trình có điểm đầu Km10+000, thuộc quận Bến Cát, thức giấc Bình Dương và điểm cuối tại km82+574, giao với con đường tỉnh ĐT 825 và tuyến giảm thiểu Hậu Nghĩa tại phía Nam thị trấn Hậu Nghĩa (quận Đức Hòa, tỉnh giấc Long An). Tuyến tuyến đường trên đạt quy mô cao tốc hạn dè bỉu 4 làn xe theo cơ chế BOT.

Công trình tuyến đường Hồ Chí Minh có điểm đầu tại Pác Bó (Cao Bằng, điểm cuối tại Đất Mũi (Cà Mau), dài 3.183 km, tuyến chính dài 2.499 km, nhánh phía Tây dài 684 km.

Theo chiến lược, đến năm 2020 công trình đường Hồ Chí Minh sẽ xong xuôi các dự án thành phần để nối toàn tuyến các con phố với quy mô 2 làn xe.

Sau năm 2020, tăng cấp các đoạn tuyến theo tiêu chuẩn trục đường cao tốc, phù hợp với quy hoạch phát hành mạng lưới trục đường bộ cao tốc Việt Nam tới năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020.

Theo Bộ Liên lạc Vận tải, công trình này đang chạm mặt gian khổ về vốn, đặc biệt là việc tìm kiếm hơn 35.000 tỷ đồng vốn cho giai đoạn 2 của dự án (từ 2016-2020) là một bài toán không dễ dàng khi mà ngân sách đang khó khăn và các dự án BOT lại đối diện phổ biến phản ứng từ dư luận.

"Số vốn còn lại hơn 35.678 tỷ đồng (34% vốn dự án) công đoạn 2016 - 2020 của công trình trên cần tiếp diễn huy động trong khoảng các nguồn khác nhau, trong đó gánh nặng về phân bổ vốn từ trái khoán Chính phủ là hơn 11.320 tỷ đồng, đòi hỏi huy động vốn trong khoảng BOT cần đạt hơn 18.700 tỷ đồng, còn lại hơn 5.600 tỷ đồng là số vốn chưa bằng vận được nguồn cung", công bố của Bộ Giao thông cho hay.


Đọc thêm: bat dong san