Góc nhìn: Tỷ giá đô la/VND có trở thành “con tin” của tương lai?

Lưu lại điểm mở đầu này là sự kiện Mỹ đưa vn tham gia danh sách đối tác làm ăn thương mại cần giám sát vừa mới đây, dù không bị xem là thao túng tiền tệ.

Không mới, nhưng tình tiết tỷ giá đô la/Việt Nam Đồng và chế độ điều hành của Ngân hàng Nhà nước vn trong khoảng nay sẽ tiếp diễn được Mỹ xem xét hơn. Và tình huống tỷ giá đô la Mỹ/Việt Nam Đồng có trở thành “con tin” trong phiên bản danh sách giám sát đặt ra, khi nhìn về tương lai.

Trước nhất, chế độ tỷ giá của mỗi quốc gia vẫn gắn với bằng phẳng ngoại thương. Một mức độ phá giá lớn đồng nội tệ đều có thể được xem như một biện pháp cung cấp cho cạnh tranh hàng hóa và xuất khẩu. Và điểm này thường được xét đến khi nhìn tham gia cán cân thương mại song phương nào đó.

vn, phổ thông năm trước từng có đa dạng lần, phổ quát thời điểm có những bắt buộc về phá giá Việt Nam Đồng để hỗ trợ hơn nữa cho xuất khẩu. Nhưng, những năm mới đây, quan sát các dòng chảy tin tức chính thống, đề nghị đó trở nên mờ nhạt.

Cũng những năm mới đây, Nhà băng Nhà nước theo đuổi mục tiêu giữ định hình tỷ giá đô la/VND, thậm chí có những quá trình theo đuổi quyết liệt. Thực tiễn, so với phổ quát đồng tiền trong khu vực, VND những năm vừa mới đây bất biến ở lực lượng đầu

Theo đó, cốt truyện tỷ giá đô la Mỹ/VND đã chắc chắn Việt Nam, hay chi tiết là Ngân hàng Nhà nước, không sử dụng công cụ này để can thiệp, cung cấp ngoại thương một cách không lành mạnh hoặc tạo lợi thế thương nghiệp không lành mạnh. Điểm này cũng được Thống đốc Lê Minh Hưng nhấn mạnh trước Quốc hội tuần qua.

Thế nhưng, ở một hoạt động khác, tình huống “con tin” nói trên trở nên khá gần, khi nhìn vào chuỗi tậu ròng ngoại tệ mà Ngân hàng Nhà nước thực hiện ba năm cách đây không lâu. Và đây cũng là một chỉ tiêu mà Mỹ để ý để đưa vào danh sách giám sát nói trên hay không.

Nhìn ngược lại hoạt động đó gắn với cô động của tỷ giá đô la/Việt Nam Đồng, ví như không có việc sắm vào lượng lớn ngoại tệ ba năm qua, tại vài thời điểm VND có thể đã lên giá mạnh. Nhưng do tại những thời điểm đó, Ngân hàng Nhà nước yết giá chặn tậu vào, và hướng lên giá của VND dừng lại. Đến đây, giá đô la Mỹ mà Sở Thương lượng Nhà băng Nhà nước niêm yết tậu tham gia trở nên đáng để ý hơn.

Với các xác định phương hướng trong điều hành chế độ tiền tệ hàng năm, đến đây tăng thêm dự trữ ngoại ân hận tổ quốc có được đề cập tới cụ thể hay không cũng sẽ là một điểm được lưu ý.

Dù những điểm xoay doanh và được xem xét ở cảnh huống “con tin” này, nhưng không hẳn vì thế mà chế độ quản lý tỷ giá của vietnam sẽ có thay đổi lớn; và dù phía trước chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ( FED ) có thể đảo chiều.

Có một thực tiễn khách quan, những năm cách đây không lâu vietnam biến thành điểm thu hút tài chính đầu tư nước ngoài, cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Cung ngoại tệ theo đó tiện lợi, thặng dư truyền dẫn tham gia dự trữ ngoại ân hận tổ quốc. Một trong những nhân tố cấu thành điểm thu hút này là sự ổn định của tỷ giá đô la/Việt Nam Đồng, nhà đầu tư nước ngoài đã không bị “ăn trộm” ở điểm rủi ro này như rộng rãi năm trước hoặc bớt không may tỷ giá so với tại rộng rãi đất nước khác.

Mặt khác, sự bất biến và không ngang nhau lợi nhuận suất hữu ích cho VND cũng kích thích nguồn lực ngoại tệ găm giữ trong nền kinh tế trước đó biến đổi, một phần cũng phản ánh niềm tin tham gia trị giá đồng nội tệ khi lạm phát được kiểm soát ở mức thấp…

Khi đặt ra tình huống “con tin” nói trên, chính sách điều hành dự định sẽ chưa có thay đổi lớn nhưng sẽ yên cầu linh động hơn nữa. Thời kỳ mới của việc điều hành theo đó sẽ được nhìn kiếm được ở tính linh hoạt này, cũng như dự kiến sẽ có cẩn trọng hơn trong những can thiệp.

Còn hiện tại, cũng như thể hiện rõ từ đầu năm tới nay, sức ép hạn giễu cợt mất giá Việt Nam Đồng tập trung phổ quát hơn ở bằng vận lợi nhuận suất trên thị trường liên nhà băng. Trong khi giải ngân đầu tư công còn ách tắc, khi mà nguồn tiền gửi ngân sách vẫn dồn đến trên dưới 400.000 tỷ đồng tùy thời điểm trong chuỗi hệ thống ngân hàng, bằng vận đó vẫn còn sức ép.

Đổi mới trong can thiệp của Ngân hàng Nhà nước hiện giờ cũng thấy rõ, chỉ nhìn riêng một điểm trong xử sự với nguồn tiền trên và cân đối lợi nhuận suất Việt Nam Đồng với đô la trên liên ngân hàng để bất biến tỷ giá: lợi nhuận suất tín phiếu.

Nửa đầu năm rồi, cùng với việc đưa lượng lớn Việt Nam Đồng ra mua ngoại tệ và tiền gửi ngân sách dồn lớn trong hệ thống, Nhà băng Nhà nước phải dùng công cụ tín phiếu phát hành ra để hút bớt tiền về. Khi đó, lãi suất tín phiếu chỉ 1,25%/năm kỳ hạn 28 ngày, 1,85%/năm kỳ hạn 91 ngày.

Nay, lãi suất phải trả cho tín phiếu được nâng lên đến 3%/năm và kỳ hạn chỉ 7 ngày.

Trong không ngang nhau lớn đó, đổi mới lớn đó có phản ảnh chuỗi tăng lợi nhuận suất của FED nửa cuối 2018.

Vậy đến đây thì sao? Kỳ vọng lớn đang đặt ra ở mốc ngày 20/6 gần kề, FED ra quyết định về lợi nhuận suất. Nếu FED đảo chiều và giảm lãi suất thì lãi suất tín phiếu của Nhà băng Nhà nước vietnam, cũng như ở các hướng quản lý khác, có đổi mới hay không? Điểm chờ đợi này trở thành rất đáng chú ý.

Theo Minh Đức

BizLive


Xem tại: bds