Lửa đã nguội dần từ đất đai

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chấp hành quyết tâm, "không để lửa thổi bùng lên trong khoảng đất". Theo đó, "nhiệt" ở đây có thiên hướng giảm, đa dạng "điểm hot", đa dạng vụ việc phức hợp, tồn đọng, kéo dài được khắc phục. Mỗi năm đã bớt đi được hàng nghìn đơn cáo giác, tố cáo liên quan tới đất đai.

Thông báo của Chính phủ gửi đến Quốc hội về giải quyết mâu thuẫn về đất đai; giải quyết tố cáo, cáo giác trong quản lý và dùng đất đai cho biết, từ năm 2014 tới 2018, cả nước phát sinh trong 342.710 đơn tố giác với 156.071 vụ việc thuộc thẩm quyền khắc phục của các công ty hành chính nhà nước (khiếu nại về đất đai chiếm giữ trên 60% số này), trong đó đã khắc phục 128.646 vụ việc (đạt 82,43%).

Qua khắc phục tố cáo, các tập đoàn hành chính nhà nước đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho cộng đồng, công dân 1.398 tỷ đồng, 772 ha đất; kiến nghị giải quyết vi phạm hành chính 1.538 người (đã xử lý 1.180 người), chuyển cơ quan khảo sát 40 vụ, 36 đối tượng. 

Về công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư tại Hội sở Ban Tiếp công dân Trung ương, trong khoảng ngày 1/7/2014 đến ngày 31/12/2018, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 28.818 lượt với 107.086 người, trong đó ngành đất đai 17.934 lượt, chiếm đoạt 62,2%. Giải quyết 68.930 đơn thư, trong đó có 18.760 đơn chứng nhận xử lý (tố cáo là 15.015 đơn, khiếu nại là 1.469 đơn, còn lại là đơn kiến nghị, phản ảnh). Trong tổng số 15.015 đơn khiếu nại có 10.834 đơn can dự tới lĩnh vực đất đai, chiếm giữ 72%.

Báo cáo của Chính phủ cũng dẫn ra kết quả tổng hợp của ngành tài nguyên và không gian (Bộ Tài nguyên và Không gian cùng Sở Tài nguyên và Không gian các thức giấc, đô thị), số lượng đơn thư tố giác, tố cáo trong lĩnh vực khoáng sản và môi trường mà lĩnh vực chiếm được đã có thiên hướng giảm, năm 2014 là 14.260 đơn, năm 2015 là 13.510 đơn, năm 2016 là 12.673 đơn, năm 2017 là 13.918 đơn và năm 2018 là 13.022 đơn. 

Trong đó, tại Bộ Khoáng sản và Không gian, trước năm 2014, mỗi năm Bộ nhận được 6.000 - 10.000 đơn, từ năm 2014 đến nay đã giảm dần, cụ thể, năm 2014 nhận 4.021 lượt đơn, năm 2015 nhận 3.373 lượt đơn, năm 2016 kiếm được 3.579 lượt đơn, năm 2017 kiếm được 3.235 lượt đơn và năm 2018 nhận 3.059 lượt đơn.

Liên quan đến mâu thuẫn đất đai, thời kỳ từ năm 2014 tới 2018, số lượng đơn thư lĩnh vực tiếp chiếm được là 67.383 lượt đơn, trong đó đơn mâu thuẫn đất đai là 2.924 lượt đơn (chiếm giữ 4,34%). Qua lưu ý đơn thư tranh chấp của ngành nghề tài nguyên và không gian trong thời kỳ trong khoảng năm 2014-2018, số lượng đơn thư giảm dần qua các năm, theo đó, năm 2014 là 820 đơn (chiếm giữ 5,75%); năm 2015 là 750 đơn, chiếm hữu (5,55%); năm 2016 là 644 đơn (choán 5,08%); năm 2017 là 453 đơn (chiếm đoạt 3,25%) và năm 2018 là 257 đơn (chiếm hữu 1,97%).

Riêng với Bộ Khoáng sản và Không gian, trước năm 2014, mỗi năm Bộ Khoáng sản và Môi trường nhận được nhàng nhàng khoảng 230 đơn, sau năm 2014, số lượng đơn thư mâu thuẫn đất đai có thiên hướng giảm, trong 5 năm trong khoảng năm 2014 đến 2018, số lượng đơn tranh chấp đất đai tại Bộ là 973 đơn chiếm giữ khoảng 12% tổng số đơn đủ điều kiện giải quyết (trung bình mỗi năm khoảng 195 đơn), trong đó phần nhiều là mâu thuẫn đất đai giữa tư nhân và tư nhân. 

Tổng số đơn thư tranh chấp thuộc thẩm quyền và được Thủ tướng giao trong giai đoạn 2014-2018 là 46 vụ việc, Bộ Khoáng sản và Môi trường đã thẩm tra, xác minh và có văn bạn dạng khắc phục 46/46 vụ việc; kết quả 27 vụ việc hợp nhất với kết quả khắc phục của chính quyền địa phương; 13 vụ việc đề xuất địa phương khắc phục lại và hòa giải chiến thắng 6 vụ việc.

Đánh giá tình hình đơn thư tố cáo về đất đai có khuynh hướng giảm so với giai đoạn trước (trong khoảng 2009 đến năm 2013), số đơn cáo giác so với giai đoạn trước giảm 38%; số vụ việc thuộc thẩm quyền của tổ chức hành chính nhà nước giảm 58%, nhưng Chính phủ nhìn nhận đơn thư cáo giác về đất đai vẫn chiếm tỉ lệ cao trong tổng số đơn thư tố giác (trên 60%). 

Nội dung chủ đạo tố cáo về giá đất, cách thức đền bù, cung cấp khi Nhà nước thu hồi đất; cáo giác đòi lại đất cũ đã qua các thời kỳ thực hiện chế độ cải tạo nông nghiệp, cho thuê, cho mượn... 

Vừa mới đây nảy sinh vài cáo giác liên quan tới cổ hủ phần hóa tổ chức nhà nước, biến đổi tài sản công, làm mới phổ biến cư cũ, quy hoạch đất ở nhưng không thành tổ chức ở. Tình hình tố giác cáo giác can hệ tới đất đai còn tình tiết phức tạp, phổ biến vụ khiếu nại kéo dài chưa được khắc phục chấm dứt điểm, có nơi, có lúc đã làm ảnh hưởng tới trơ trẽn tự bình an phố hội.

Để bớt nhiệt cho đất, Chính phủ và Thủ tướng đã doanh nghiệp đa dạng hội nghị và có phổ quát văn bạn dạng chỉ huy đối với công việc khắc phục khiếu nại, tố cáo nói thông thường và tố giác, tố cáo đông người nói riêng; lập tổ công tác của Chính phủ để rà soát các vụ việc khiếu kiện phức hợp; các ngành chính quyền đã có phổ biến cố gắng và tích cực phối thích hợp giải quyết khiếu nại, tố giác của công dân, đa dạng "điểm nóng", phổ thông vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài đã được khắc phục. Chất lượng, hiệu quả giải quyết cáo giác, tố cáo được nâng cao, nhiều vụ việc người tố cáo đã chấp hành, rút đơn.


Đọc thêm: dịch vụ nhà đất