Lương tối thiểu vùng 2020: Các đối tác đưa ra những mức tăng khác nhau

Trao đổi bên lề với tạp chí, ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng Ban Quan hệ công tích (Tổng LĐLĐVN) cho nhân thức, phiên họp hôm nay giúp các bên tìm hiểu mức yêu cầu yếu tố chỉnh của nhau. Hình như đó, các đối tác cũng lắng nghe bộ phận công nghệ của Hội đồng Lương thuởng tổ quốc đưa ra những phân tách và cách thức riêng.

Theo ông Quảng, Tổng LĐLĐVN bắt buộc 2 phương án tăng 8,18%, tương ứng với mức tiền tăng từ 180.000 - 380.000 đồng tuỳ theo từng vùng lương. Cách thức 2 yêu cầu tăng từ 7,06%, tương ứng với mức từ 160.000 - 330.000 đồng, tuỳ từng vùng lương.

Hình như đó, thây mặt Phòng Thương nghiệp và Kĩ nghệ VN (VCCI) yêu cầu tăng dưới 3%.

Tương tự, đề nghị tăng lương tối thiểu 2020 của 2 bên chênh nhau tới 5%.

Theo ông Lê Đình Quảng, điều khó khăn nhất là việc xác định toàn vẹn các chỉ tiêu của mức sống tối thiểu. Bởi mỗi bên đều có quan niệm riêng của chính mình về bình chọn mức sống tối thiểu.

Ông Doãn Mậu Diệp – Chủ toạ Hội đồng Tiền lương nước nhà cho biết, đây là cuộc họp trước tiên để đại diện các đối tác nêu quan niệm, trưng bày các nghiên cứu, cách thức nhân tố chỉnh lương bổng tối thiểu.

Theo Chủ toạ Hội đồng Lương thuởng nước nhà, cam kết Hội đồng Lương lậu tổ quốc sẽ phải họp thêm 1-2 phiên nữa để các đối tác hiệp thương, trao đổi đi tới hợp nhất mức nhân tố chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2020. Nỗ lực trong 04 tuần 7.2019 sẽ thống nhất được mức lương tối thiểu vùng 2020 để trình Chính phủ.

Theo Anh Thư

Báo Lao Động


Có thể bạn quan tâm: bds