Nội dung giám sát tối cao của Quốc hội năm 2020 được ưng chuẩn đầy đủ tuyệt đối

Theo kết quả biểu quyết sáng 10/6, trong số 447 đại biểu quốc hội nhập cuộc bỏ phiếu về nội dung giám sát vô thượng của Quốc hội trong kỳ họp thứ 9 và thứ 10, có 446 đại biểu đồng ý và một đại biểu không biểu quyết. Không có đại biểu nào không đống ý với nội dung được đưa ra xin ý kiến.

Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 nêu rõ, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội tiến hành giám sát vô thượng với các lên tiếng của Chính phủ về bình chọn bổ sung kết quả thi hành kế hoạch phát triển kinh tế - thị trấn hội và ngân sách nhà nước năm 2019; tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2020; công bố về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8 và các lên tiếng khác của các cơ quan hữu quan theo pháp luật của luật pháp.

Nội dung giám sát tối cao của Quốc hội năm 2020 được thông qua gần như tuyệt đối - Ảnh 1.

Kết quả biểu quyết của Quốc hội về Nội dung Giám sát vô thượng của Quốc hội năm 2020.

Bên cạnh tiến hành chất vấn và tư vấn chất vấn của đại biểu, Quốc hội cũng lưu ý thông báo giám sát chuyên đề "Việc thi hành chế độ, quy định về phòng, chống xâm hại trẻ em". Bên cạnh, Quốc hội cũng chú ý công bố của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có).

Trong kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ chú ý các lên tiếng của Chính phủ về phổ thông vấn đề trong đó có nhìn lại kết quả trong giai đoạn 2016-2020 và chiến lược thi hành trong năm 2021…. Quốc hội cũng xem xét các lên tiếng và bắt đầu chất vấn về việc chấp hành nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, quyết nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn tại phiên họp.

Cùng với đó, Quốc hội cũng để ý công bố của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chấp hành kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có).

Lúc trước, trong phiên khiến cho việc ngày 3/6, Quốc hội đã nhấn nút chọn phương thức được giám sát tối cao trong kỳ họp thứ 9. Với 426 đại biểu tham gia cho ý kiến, 383 đại biểu, tương đương 79,13% đã đồng ý chấp hành giám sát Chuyên đề 1: Việc thực hiện chính sách, quy định về phòng, chống xâm hại trẻ thơ (dự định giao Ủy ban Tư pháp chủ trì về nội dung). Đây cũng là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội tỏ bày sự niềm nở trong phiên bàn bạc.

Linh Anh

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: bds