Thành phố Hồ Chí Minh: Bảng giá đất năm 2020 sẽ được xây dựng như thế nào?

Bảng giá đất năm 2020 được dùng để tính tiền dùng đất khi nhà nước công nhận quyền dùng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần quy mô trong hạn mức; chuẩn y chuyến mục đích sử dụng đất trong khoảng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không hề là đất ở sang đất ở đối với phần quy mô trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình cá nhân; tính thuế dùng đất; 

Bảng giá đất sử dụng để tính phí và lệ phí trong điều hành, dùng đất đai; tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong ngành đất đai; tính tiền đền bù cho nhà nước khi gây thiệt thòi trong quản lý, dùng đất đai; tính trị giá quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường thích hợp đất trả lại là đất nhà nước giao có thu tiền dùng đất, thừa nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê thanh toán thuê đất một lần cho cả thời điểm thuê.

Đối với đất ở thị trấn; đất thương mại, dịch vụ tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương nghiệp, dịch vụ tại thị trấn có kĩ năng sinh lợi cao, có ích thế trong dùng đất làm mặt bằng sản xuất SP, thương mại, dịch vụ thì căn cứ vào thực tại tại địa phương, UBND cấp tỉnh được pháp luật giá cao hơn nhưng không quá 30% so với tầm giá tối đa của cùng loại đất trong khuông giá đất.

Đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư, trong địa giới hành chính địa phương, UBND cấp tỉnh được quy định giá tiền cao hơn nhưng không quá 50% so với giá bán tối đa của cùng loại đất trong khuông giá.

Đối với đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng thì căn cứ tham gia giá đất rừng chế biến tại khu vực phụ cận đã qui định trong bảng giá đất và căn cứ các chế độ định giá để luật pháp giá tiền đất.

Đối với các loại đất nông nghiệp khác thì căn cứ vào giá các loại đất nông nghiệp tại khu vực lân cận đã qui định trong bảng giá và căn cứ chế độ định giá để luật pháp chi phí đất.

Đối với đất dùng vào các mục đích công cộng có mục đích buôn bán, đất xây đắp hội sở cơ quan, đất xây đắp tòa tháp sự nghiệp thì căn cứ vào giá đất sản xuất, buôn bán đối với đất sử dụng tham gia mục đích công cộng có mục đích buôn bán hoặc giá đất ở đối với đất trụ sở tập đoàn, đất xây đắp công trình sự nghiệp tại khu vực lân cận đă qui định trong bảng giá để quy định giá tiền đất.

Đối với đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên sử dụng dùng vào mục đích nuôi trồng thủy sán thì vận dụng khung giá đất nuôi trồng thủy sản; dùng tham gia mục đích phi nông nghiệp hoặc dùng vào mục đích phi nông nghiệp liên minh với nuôi trồng thủy sản thì căn cứ tham gia giá đất phi nông nghiệp tại khu vực lân cận đã pháp luật trong bảng giá để luật pháp giá bán đất.

Như các năm trước, bảng giá đất năm 2020 vẫn được xây đắp theo quy tắc: xây dựng theo các tuyến trục đường, đoạn đường; đối với các hẻm thì ngoài giá đất mặt tiền đã được xây đắp, các vị trí hẻm, cấp hẻm vẫn không thay đối; riêng đối với đất nông nghiệp thì tính theo khu vực.

Bên cạnh, TPHCM cũng quyết định bổ sung tham gia bảng giá đất những tuyến tuyến đường mới được đặt tên; yếu tố chỉnh mặt bằng giá đất của bảng giá đất ở năm 2015 cho thích hợp với khuông giá đất của Chính phủ; nhân tố chỉnh giá đất giáp giới giữa các thị xã - quận chưa phù hợp với nhân tố kiện hạ tầng cơ sở vật chất, kinh tế-xã hội của khu vực; phối hợp với các tỉnh giấc có đất giáp giới (Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh) lập bạn dạng đồ vùng giáp giới phân theo từng loại đất, khảo sát giá từng loại đất trong vùng giáp giới giữa 2 tỉnh, hợp nhất giá các loại đất vùng trong vùng giáp giới.

Bảng giá đất năm 2020 được ban hành định hình cho 5 năm.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem thêm: dịch vụ nhà đất